13. nedeľa v Cezročnom období

Je koniec školského roka. Pozývam mládež a deti ku sviatosti zmierenia! Rodičia, povzbuďte školopovinnú mládež! Naučte sa prehodnocovať svoj život.

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

-  v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

- v stredu od 7.30 hod (rim.kat.), vo štvrtok  od 17.00 hod (gr.kat.)

Bidovce

- vo štvrtok od 16.45 hod.