Piata veľkonočná nedeľa

 • Od pondelka, 19. apríla 2021, je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
 • Skúšobné prenosy sv. omší v nedeľu o 10:30 hod. na YouTube, kanál farnost svinica.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk  tel. č.: 055 6965 202.
 • Nedeľné zbierky tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti:  IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský Kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Budúcu nedeľu, 9.5., bude zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • …májová pobožnosť…
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
 • Pán Boh zaplať za milodar na kostol z pohrebu nebohej Heleny Mihokovej.

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 • Od pondelka, 19. apríla 2021, je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
 • Kto by sa chcel vyspovedať – možnosť večer, 15 minút pred sv. omšou.
 • Skúšobné prenosy sv. omší v nedeľu o 10:30 hod. na YouTube, kanál farnost svinica.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk,  tel č.: 055 6965 202.
 • Nedeľné zbierky tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Dnes, 25.4., je zbierka na seminár.
 • Od soboty májová pobožnosť…

Tretia veľkonočná nedeľa

 • Od pondelka, 19. apríla 2021, je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
 • Kto by sa chcel vyspovedať -možnosť večer, 15 min. pred sv. omšou…
 • Skúšobné prenosy sv. omší v nedeľu o 10:30 na YouTube, kanál farnost svinica
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
 • Nedeľné zbierky tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Budúcu nedeľu, 25.4. , bude zbierka na seminár.
 • Ďakujeme rodine Ňulasyovej za milodar na kostol. Pán Boh zaplať!
 • Ďakujeme rodine Vancákovej za milodar na kostol. Pán Boh zaplať!

Nedeľa Božieho milosrdenstva

V dnešnú nedeľu – 11. apríla zvony katolíckych kostolov na Slovensku  pozývajú veriacich k modlitbe za obete pandémie.  Košický arcibiskup, Mons. Bernard Bober, vyzýva aj nás, aby sme sa  na poludnie pripojili k tejto spomienke.

Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.

Výročná adorácia našej farnosti bude 15.4.2021 (štvrtok). Sviatosť bude vyložená od 13:00 hod. do 17:00 hod. Prichádzajte jednotlivo pokloniť sa Pánu Ježišovi.

Pán Boh zaplať za milodary na kostol rodine Jarinkovičovej, pani Pavlíne Šimkovej a bohuznámej.

 

Kvetná nedeľa

 • Skúšame priame prenosy YouTube, kanál farnost svinica (štvrtok, piatok, sobota a nedeľa)
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní noriem ochrany pred nákazou – v utorok, dohodnúť na tel č. 055 6965 202
 • Na Veľký piatok pripomínam posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do obradu vzkriesenia
 • Požehnanie jedál na Bielu sobotu po vzkriesení bude on-line, takisto na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši tiež on-line, doma nech potom otec alebo mama pokropí jedlá svätenou vodou…
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č.: 055 6965 202
 • Nedeľné zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti, sa momentálne nevyberajú. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk:  Zelený štvrtok 10.00 hod. a 18.00 hod.; Veľký piatok 15.00 hod., Biela sobota 19.00 hod. a Veľkonočná nedeľa 10.30 hod.
 • Na Zelený štvrtok – 1. 4. 2021 budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 10:00 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých
 • Slávenia Veľkého týždňa s o. arcibiskupom z katedrály môžeme sledovať cez internet, a takto si lepšie uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom.
 • Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony, a za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami. Ÿ Hoci sú veriaci dišpenzovaní od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši, povzbudzujem vás, aby ste sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.
 • Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Je možnosť prispieť do zbierky cez farnosť alebo priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02.
 • Dokonalá ľútosť „pochádza z lásky k Bohu milovaného nadovšetko. Takáto ľútosť odpúšťa nielen všedné hriechy, ale dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (porov. Katechizmus, 1452).
 • Nezabudnime, že z rozhodnutia Svätého Otca Františka, sa do Loretánskych litánií pridávajú tri nové invokácie k Panne Márii.

I. po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva (Mater misericordiae),

II. po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje (Mater spei)

III. po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov (Solacium migrantium).

 

Piata pôstna nedeľa

 • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
 • Skúšame prenosy KC a sv. omší v piatok 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. na YouTube, kanál farnost svinica
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
 • Nedeľné zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti, sa momentálne nevyberajú. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Budúci víkend sa zo soboty 27.3. na nedeľu 28.3. posúva čas zo zimného (stredoeurópskeho) na letný.

Štvrtá pôstna nedeľa

 • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
 • Skúšame prenosy KC a sv. omší v piatok o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. na YouTube, kanál farnost svinica
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
 • Nedeľné zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti, sa momentálne nevyberajú. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

Tretia pôstna nedeľa

 • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
 • Nedeľné zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti, sa momentálne nevyberajú. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom, či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Skúšame prenosy KC a sv. omší v piatok o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. na YouTube, kanál farnost svinica

Druhá pôstna nedeľa

 • Na kostol darovali rod. Heveryová Floreková. Pán Boh zaplať!
 • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
 • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Sv. spoveď v súrnych prípadoch po tel. dohode. tel. č.: 055 6965 202
 • skúšame prenosy krížových ciest (KC) a sv. omší v piatok 18:00 a v nedeľu o 10:00 na YouTube, kanál farnost svinica  https://www.youtube.com/channel/UCduUJQfI7wfs1VX9E3W_BYA

Prvá pôstna nedeľa

 • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202
 • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
 • Zbierka na charitu… (1. pôstna nedeľa) Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo finančne vkladom na účet arcidiecéznej charity IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002   VS: 667     Darcom Pán Boh zaplať!
 • v nedeľu sv omša o 10:00     https://youtu.be/MR0j6MIr_oQ