Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Svinica: Dňa – 22.7.sa konala zbierka na kostol, vyzbieralo sa 509,50€. Všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí svojím požehnaním!
 • Mária Bertková darovala na kostol vo Svinici 20 €, Pán Boh zaplať!
 • Dnes, 29.7., zbierka na prípravu blahorečenia Anny Kolesárovej..
 • Ohlášky…

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Sv. Anny, budúcu nedeľu – 29.7.  o 10:30 v kaplnke v Nižnej Kamenici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude PaedDr. JCLic. Vincent Burda, farár v Sedliskách
 • Svinica: Dnes – 22.7.sa koná zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • 2X bohuznáma rodina darovali na kostol 100 €. Pán Boh zaplať!
 • V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Pár dní predtým sa uskutoční prípravný týždeň pre dobrovoľníkov. V dňoch 23. – 25. júla budú mládežnícke sväté omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 18:00 hod. s účasťou dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú postupne pán dekan, Jozef Dronzek, otec biskup, Marek Forgáč a v stredu, 25. júla, ju bude celebrovať predseda KBS, Stanislav Zvolenský.
 • Ohlášky…
 • Blahorečenie Anny Kolesárovej – 1.9.2018, budúcu nedeľu bude zbierka na prípravu… Pán Boh zaplať!

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

 • V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Pár dní predtým sa uskutoční prípravný týždeň pre dobrovoľníkov.
 • V dňoch 23. – 25. júla budú mládežnícke sväté omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 18:00 hod. s účasťou dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú postupne pán dekan, Jozef Dronzek, otec biskup, Marek Forgáč a v stredu, 25. júla, ju bude celebrovať predseda KBS, Stanislav Zvolenský.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

 • Dnes -  24.6. sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Pri zbierke na kostolné potreby vo Svinici sa nazbieralo 320 €, PBZ.
 • Vo štvrtok  – 28.6. bude v našej farnosti denná diecézna poklona, adorácia začne po rannej sv. omši vo farskom kostole a ukončená bude eucharistickým požehnaním o 17:30 hod. Nájdime si všetci aspoň trocha času  a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….  rozpis na výveske.
 • V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Prosíme veriacich o modlitby za toto stretnutie. Zároveň povzbudzujeme mladých (i starších) z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili vopred. Aktuálne je to i cenovo výhodnejšie. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla. K dispozícii je online na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti Prihlasovanie).
  Po 1. júli 2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.
 • Reformovaný pán farár nás pozýva na bohoslužbu Cirkvi československej husitskej s ekumenickou účasťou, ktorá sa uskutoční v historickom kostole vo Svinici dnes 24.06. 2018 o 15:00 hodine. Po bohoslužbách nasleduje koncert (asi o 16:30)

Deviata nedeľa v Cezročnom období

Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu – 10.6. o 10:30 hod. do farského kostola vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude PaedDr. JCLic. Vincent Burda, farár v Sedliskách.