Piata Veľkonočná nedeľa

 • Budúcu nedeľu, 22.5., bude májová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Deti, mládež, pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

 • Dnes, 8.5., je Deň matiek….
 • Dnes,8.5.,  je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Budúcu nedeľu, 15.5.2022, Vás pozývame na odpustovú slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej v Bidovciach o 10:30 hod.; slávnostný celebrant a kazateľ bude dp. Martin Gazdačko
 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Deti, mládež, hudobníkov i muzikantov pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Tretia Veľkonočná nedeľa

 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • V piatok pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu a po nej stretnutie a nácvik.
 • V sobotu o 09:00 hod. kajúca pobožnosť a prvá sv. spoveď detí s obnovou krstných sľubov, potom spoveď rodičov, súrodencov atď…
 • V nedeľu vo farskom kostole vo Svinici o 10:30 hod. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia
 • Budúcu nedeľu, 8.5., bude zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

 

Druhá Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

 • V piatok pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu a po nej stretnutie
 • Deti, mládež, hudobníkov i muzikantov pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
 • Dnes, 24.4., je aprílová zbierka na kostol, darcom Pán Boh Zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov  do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 • V piatok pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu a po nej stretnutie
 • Deti, mládež, hudobníkov i muzikantov pozývame na stretnutie (zbor) v piatok po sv. omši na fare
 • Budúcu nedeľu, 24.4., bude aprílová zbierka na kostol
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel, č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Palmová nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

 • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu - DNES 10.4.2022: Bidovce  – 14:00 hod., Nižná Kamenica  -  15:00 hod.,  Svinica  -  16:00 hod.
 • Pripomínam krížové cesty (KC) dnes a v piatok  (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
 • Spoveď chorých v utorok dopoludnia (okrem tých, čo boli na prvý piatok), prosím, nahlásiť dnes v sakristii presnú adresu.
 • Na Zelený štvrtok, 14.4.2022, budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých (MISSA CHRISMATIS).
 • Na Veľký piatok pripomínam posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do okamihu vzkriesenia.
 • Adorácia pri Božom hrobe na Veľký piatok po obradoch do 20:00 hod. , na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 19:30 hod. – rozpis (prerušenie poklony od 15:00 hod. do 16:30 hod.)
 • Požehnanie jedál na Bielu sobotu popoludní: Svinica – 15:00 hod., Nižná Kamenica – 15:30 hod., Bidovce - 16:00 hod.

Piata pôstna nedeľa

 • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 10.4.2022 Bidovce  – 14:00 hod., Nižná Kamenica  -  15:00 hod.,  Svinica  -  16:00 hod.;   štvrtok 7.4. Košický Klečenov – 18:30hod.
 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod., 19:00 hod. liturgia; v Nižnej Kamenici v utorok 18:00 hod., 18:30 hod. liturgia
 • Dnes, na 5. pôstnu nedeľu, celoslovenská zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje). + katechéza vo Svinici v piatok 8.4.2022
 • Na kvetnú nedeľu požehnanie čerstvých zelených ratolestí a spomienka Pánovho vstupu do Jeruzalema.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Štvrtá pôstna nedeľa

 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Dnes, 27.3., je marcová zbierka na kostol, Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 3. apríla 2022, celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
 • V piatok a v nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu za pokoj a mier vo svete. Modlime sa a prinášajme obety za pokoj a mier!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Milí bratia a sestry, Preposielame vám dva formuláre. Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z Ukrajiny: ubytovanie pre utečencov, do druhého bude možné zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje.

Tretia pôstna nedeľa

 • Budúcu nedeľu, 27.3., bude marcová zbierka na kostol.
 • Zmena času: Budúci víkend sa zo soboty 26.3. na nedeľu 27.3. posúva čas zo zimného (SEČ) na letný (SELČ)
 • V piatok a v nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu za pokoj a mier vo svete. Modlime sa a prinášajme obety za pokoj a mier!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Milí bratia a sestry, Preposielame vám dva formuláre. Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z Ukrajiny: ubytovanie pre utečencov, do druhého bude možné zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje.
 • Pozývam  všetkých veriacich v piatok 25. marca na slávnosť Zvestovania Pána, aby si pri svätej omši Za život v našej košickej Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 17.00 prišli obnoviť svoje zasvätenie Panne Márii. Po svätej omši o 18.30 spolu s košickým gréckokatolíckym arcibiskupom Cyrilom Vasiľom začneme pobožnosť krížovej cesty od gréckokatolíckej Katedrály Narodenia Panny Márie a po jednotlivých zastaveniach historickým centrom mesta Košice doputujeme až k areálu Červená hviezda, kde je zriadený hotspot na pomoc utečencom. Mons. Bernard Bober, arcibiskup

 

 

Druhá pôstna nedeľa

Koncert pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry,

keďže v úsilí o pomoc utečencom z Ukrajiny je najakútnejšia potreba dôstojného a trvalejšieho ubytovania rodín, prosíme o informácie a koordináciu ponuky a dopytu.
Preposielame vám dva formuláre. Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z Ukrajiny: ubytovanie pre utečencov, do druhého bude možné zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • V piatok a v nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu za pokoj a mier vo svete. Modlime sa a prinášajme obety za pokoj a mier!
 • V piatok – 18.3. 2022 pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, po nej bude katechéza. Účasť potrebná!