Siedma nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 23.2. , je vo Svinici od 13:30 – 15:30 fašiangová adorácia
 • Na popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
 • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude zbierka na charitu… Darcom Pán Boh zaplať!
 • V piatok pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, po nej bude katechéza. Účasť potrebná!
 • Ďakujem chlapom za brigádu v sakristii v pondelok….

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

 • Úplné odpustky, za obvyklých podmienok, môže získať  každý, kto na sviatok Katedry sv. Petra navštívi katedrálu a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha
 • Februárová zbierka na kostol je dnes, 16.2., darcom Pán Boh zaplať!
 • Vo Svinici bude v pondelok, 17.2. popoludní cca 13:00, brigáda pri kostole – betón poter v sakristii …
 • V stredu, 19.2., kňazské rekolekcie v Košiciach sv. Rodiny, o 9:00 sv omša….
 • V stredu, 19.2., pri večernej sv. omši zavíta do našej farnosti vdp. dekan Stanislav Stronček na dekanskú návštevu …

Piata nedeľa v Cezročnom období

 • Ďakujem všetkým zúčastneným za  brigádu v kostole…
 • V utorok – ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – 28. svetový deň chorých, v pondelok pri sv. omšiach v Bidovciach a v Nižnej Kamenici udelím chorým sviatosť pomazania chorých, vo Svinici v piatok pri večernej sv omši. Podmienky: Kto je pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve života, treba byť v stave milosti posväcujúcej… (v prípade potreby vyspovedám pred sv. omšou.)
 • Budúcu nedeľu, 16.2., februárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
 • Pútnická sobota dňa 15.2.2020 v Pavlovciach nad Uhom, začiatok o 15:00 hod. ….

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Spovedanie chorých v piatok o 10:00 hod.
 • Gr.kat.: v Nižnej Kamenici v utorok o 18.00 hod. spoveď a o 18:30 hod. liturgia, vo Svinici vo štvrtok 17:30 hod. spoveď, o 18:30 hod. liturgia
 • Birmovanci budú mať  stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne o 18:30 hod. sv. omšou a po nej stretko…., pripomínam spoveď a sv prijímanie na prvý piatok
 • Na kostol darovala p. Urbanová 50 €, Marián Kažimír 500 $. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Ďakujem všetkým zúčastneným za včerajšiu brigádu v kostole…

Krst Krista Pána

 • Dnes, 12.1., je januárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.
 • 19.1. zbierka na UPC/ACM
 • Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19.01.2020 o 17:00 hod. v Kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej.
 • Dvanásta pútnická sobota 18. januára 2020 v Pavlovciach nad Uhom

Druhá nedeľa po narodení Pána

 • Požehnanie domov a rodín zajtra na slávnosť Zjavenia Pána popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
 • Ekumenická bohoslužba  bude v KD vo Svinici dnes, 5.1.2020 o 14:00.
 • Budúcu nedeľu, 12.1. ,bude  januárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.

Svätej rodiny

 • Dnes sa koná zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove … Darcom Pán Boh zaplať!
 • Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
 • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka v utorok 31.12. o 17:00 hod. vo Svinici.
 • Na  Nový Rok ( 1.1.2020) pri sv omšiach novoročné požehnanie..
 • Prajem Vám všetkým Hojnosť Božích milostí v novom roku 2020.
 • Na prvý piatok pripomínam birmovancom sv. omšu s katechézou …

 

Štvrtá adventná nedeľa

 • Dnes, 22.12., spoveď: 14:30 hod. Bidovce a Nižná Kamenica, 15:30 hod. Svinica
 • Prajem Vám všetkým požehnané a milostiplné prežitie sviatkov Božieho narodenia.
 • V stredu, 25.12., vo Svinici pred sv. omšou jasličková pobožnosť o 10:30 hod., po nej slávnostná sv. omša.
 • Na kostol obetovali r. Mihoková 100€, bohuznáma 30€. Pán Boh zaplať!
 • Pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v Prešove sa v našej arcidiecéze uskutoční zbierka na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019 pri každej sv. omši vo všetkých kostoloch.