Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Prvé sv. prijímanie, po dohode s rodičmi, bude 2. augusta 2020; 17.júla večer bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, deti sa dovtedy doučia otázky….
 • Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Dnes, 28.6.2020, je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary.

Dnes máme farskú adoráciu. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone vo farskom kostole a v kaplnke v Nižnej Kamenici. Ukončená bude eucharistickým požehnaním o 15:00 hod. vo Svinici a o 15:30 hod. v Nižnej Kamenici. Nájdime si všetci aspoň trocha času  a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 • 14.6. bola zbierka na kostol, vo Svinici sa nazbieralo 417€. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 28.6., bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • Ďakujem všetkým za brigádu pri kostole…..(upratovanie, výzdoba, rekonštrukcia a sťahovanie sakristie…)
 • Budúcu nedeľu, 28.6., máme vo farnosti výročnú adoráciu po sv. omši do 15: 00 hod.

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 14.6.,je zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu, 21.6. o 10:30, vo farskom kostole vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. JCLic Pavol Bačišin.
 • Spoveď pred odpustom v piatok pred sv. omšou.

 

6. veľkonočná nedeľa

 • Dnes, 19.5., je májová zbierka na kostol.
 • Budúcu nedeľu, 24.5., bude zbierka na katolícke masmédiá. Darcom Pán Boh zaplať.
 • Na kostol darovala rod. Jarinkovičová 100€, bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať!

Drahí bratia a sestry!

Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení Eucharistie v našich kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez médiá.

Chcem poďakovať aj verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za priame prenosy.

Osobitne ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov pandémie.

Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme podpore našich katolíckych médií. Prejavom vďaky a podpory našim médiám umožníme nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy. Za pomoc pre naše katolícke médiá vám už vopred ďakujem!

 Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita

5. veľkonočná nedeľa

 • Dodržujme hygienické pravidlá – odstup 2 m., rúško na tvári, dezinfekcia rúk ….
 • Budúcu nedeľu, 17.5.  – v Bidovciach odpust Panny Márie Fatimskej.
 • Dnes, 10.5., je Deň matiek
 • Budúcu nedeľu, 17.5., májová zbierka na kostol
 • Na kostol darovala rod. Bugošová 100€, na paškál 20€,  nech Pán Boh vynahradí svojím požehnaním!

 

6. máj 2020

Na kostol darovala bohuznáma rodina 100€, rodina Marty Boritášovej 150€ – darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Od 6. mája bohoslužby v obmedzenom režime povolené:

 • Rozostupy a dištanc

Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Obmedzené miesta na sedenie  v každom druhom rade so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Keď bude kostol kapacitne naplnený, poprosíme ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde sa zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať rozostupy.

 • Dezinfekcia a rúška

Pred vstupom do kostola je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadať na nosenie rúšok.

 • Sv. prijímanie na ruku

Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech  príde na sväté prijímanie na záver ako posledný.

 • Sviatosť zmierenia

Spoveď pred sv omšou na požiadanie