Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu, 2.7., sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • V stredu, 28.6., bude v našej farnosti denná diecézna poklona; adorácia začne o 9:30 hod. a bude trvať do sv. omše. Nájdime si všetci aspoň trocha času a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole + Te Deum…
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Desiata nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 11.6., je júnová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Spoveď pred odpustom v stredu pred sv. omšou vo Svinici.
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod.  na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu 18.6. o 10:30 hod., vo farskom kostole vo Svinici.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Zoslanie Ducha Svätého

 • Dnes, 28.5.2023, je mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
 • V súvislosti s úmrtím emeritného arcibiskupa, Mons. Alojza Tkáča, pohrebné obrady budú v utorok 30. mája 2023 o 10.30 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
 • Gr. kat. spoveď vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod., 19:00 hod. liturgia,  v Nižnej Kamenici v utorok 18:30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia.
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 16:00 hod. na fare s bicyklami, po ňom sv. omša v kostole.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Siedma Veľkonočná nedeľa

 • Ohlášky …
 • Budúcu nedeľu, 28.5.2023, bude mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Šiesta Veľkonočná nedeľa

 • Ohlášky…
 • Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni (za úrodu)
 • Budúcu nedeľu, 21.5., bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
 • V sobotu o 9:00 prvá sv. spoveď detí, budúcu nedeľu prvé sv. prijímanie.
 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Piata Veľkonočná nedeľa

 • Budúcu nedeľu, 14.5.2023, Vás pozývame na odpustovú slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej v Bidovciach o 10:30 hod.
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre…, po ňom sv. omša v kostole
 • …májová pobožnosť… modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web: http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

 • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
 • V sobotu, 6.mája 2023, ideme na Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 20 €, ešte je pár voľných miest
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod. ; 19:00 liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod. spoveď; 19:00 hod. liturgia
 • Dnes, 30.4., je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web: http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Tretia Veľkonočná nedeľa

 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
 • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce deti aj s rodičmi na sv. omšu do Svinice!
 • 6.mája 2023 plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 20 €, ešte je pár voľných miest
 • V nedeľu je zbierka na kňazský  seminár, darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu bude Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     http://farnostsvinica.sk/
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!