Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
17. október Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období
10:30 8:00 9:00
18. október Pondelok: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 19:00 
19. október Utorok  7:00
20. október Streda 19:00

 

18:00
21. október Štvrtok  7:00
22. október Piatok  19:00  18:00
23. október Sobota  8:00
24. október

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období- MISIJNÁ NEDEĽA

 

10:30

 

8:00 9:00