Bohoslužby

 

SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
7. august Devätnásta nedeľa v cezročnom období 10:30 8:00 9:00
8. august Pondelok: Sv. Dominika, kňaza, spomienka
9. august Utorok: Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a muč., patrónky Európy, sviatok
10. august Streda: Sv. Vavrinca, diakona, mučeníka, sviatok
11. august Štvrtok: Sv. Kláry, panny, spomienka

 
12. august Piatok  
13. august Sobota
14. august Dvadsiata nedeľa v cezročnom období 10:30 8:00 9:00