Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica
12. august
Devätnásta nedeľa v Cezročnom období
10:30
8:00 9:00
13. august Pondelok  18:00 19:00
14. august Utorok: Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz, mučeník, spomienka  7:00
15. august Streda: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok  19:00  17:00 18:00
16. august Štvrtok  7:00
17. august Piatok 19:00
18. august Sobota  8.00
19. august Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období
10:30
8:00 9:00