Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
19. august
20.  nedeľa v Cezročnom období
10:30 8:00 9:00
20. august Pondelok
21. august Utorok: Sv. Bernard, opát, učiteľ Cirkvi, spomienka
22. august Streda: Sv. Pius X., pápež, spomienka
23. august Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
24. august Piatok
25. august Sobota: Sv. Bartolomej, apoštol, sviatok
26. august 21. nedeľa v Cezročnom období
10:30 8:00
9:00