Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica
14. január 2. nedeľa v Cezročnom období 10.30 9.15 8.00
15. január Pondelok
16. január Utorok
17. január Streda 18.00  16.30
18. január Štvrtok 17.30
19. január Piatok 18.00
20. január Sobota
21. január 3. nedeľa v Cezročnom období
10.30 9.15 8.00