Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica
19. november 33. nedeľa v Cezročnom období 10.30 9.15 8.00
20. november Pondelok
21. november Obetovanie Panny Márie
22. november Svätej Cecílie, panny a mučenice 18.00 16.30
23. november Štvrtok 17.30
24. november Piatok 18.00
25. november Sobota
26. november 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa
10.30 9.15 8.00