Bohoslužby

Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich. SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
28. február Druhá pôstna nedeľa za veriacich našej farnosti
1. marec Pondelok
 
2. marec Utorok  
3. marec Streda  
4. marec Štvrtok
5. marec Piatok 18:3018:00 KCna YouTube

https://youtu.be/WZ7BhdGhY0U

6. marec Sobota
7. marec

Tretia pôstna nedeľa

10:00 KC10:30na YouTubeza veriacich našej farnosti