Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
19. máj
Piata veľkonočná nedeľa
10:30

1. sv. prijímanie

8:00 9:00
20. máj Pondelok
 18:00 19:00
21. máj Utorok
 7:00
22. máj Streda 19:00  18:00
23. máj Štvrtok
7:00
24. máj Piatok 19:00  18:00
25. máj Sobota 8:00
26. máj Šiesta veľkonočná nedeľa
10:30 8:00
9:00