Bohoslužby

 

  SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
26. marec Piata pôstna nedeľa 10:30

KC po sv. omši

9:00

KC po sv. omši

8:00

KC po sv. omši

27. marec Pondelok 19:00 18:00
28. marec Utorok  7:00
29. marec Streda 19:00 KC 17:30

18:00

30. marec

Štvrtok

7:00  19:00

spoveď 18:30

31. marec

Piatok

KC 18:30

19:00

KC 17:30 

18:00

 

1. apríl Sobota 8:00 
2. apríl PALMOVÁ NEDEĽA Nedeľa UTRPENIA PÁNA 10:30

KC po sv. omši

8:00

KC po sv. omši

9:00

KC po sv. omši