Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
5. apríl
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána
6. apríl Pondelok
7. apríl Utorok
8. apríl Streda
9. apríl Zelený štvrtok
10. apríl Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
11. apríl Biela sobota
12. apríl Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania