Bohoslužby

árie

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica
17. september 24. nedeľa v Cezročnom období 10.30 9.15 8.00
18. september Pondelok
19. september Utorok
20. september Streda  18.00 16.30
21. september Štvrtok 17.30
22. september Piatok 18.00
23. september Sobota
24. september 25. nedeľa v Cezročnom období
10.30 9.15 8.00