Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
12. júl
Pätnásta nedeľa v Cezročnom období 10:30 8:00 9:00
13. júl Pondelok
14. júl Utorok
15. júl Streda: Sv. Bonaventúru, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka
16. júl Štvrtok
17. júl Piatok: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
19:00
18. júl Sobota
8:00
19. júl Šestmásta nedeľa v Cezročnom období
10:30 8:00 9:00