Bohoslužby

 

SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
4. december Druhá adventná nedeľa “A” 10:30 8:00 9:00
5. december Pondelok  18:30
6. december Utorok: Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka 6:00

RORÁTY

7. december Streda: Sv. Ambróza, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka  18:30
8. december

Štvrtok: Nepoškvrnené Počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

19:00 17:00   18:00
9. december

Piatok

18:30
10. december Sobota  8:00
11. december Tretia adventná nedeľa “A” 10:30 8:00 9:00