Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
27. september Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období 10:30 9:00 8:00
28. september Pondelok
18:00

spoveď 17:30

 19:00

spoveď 18:30

29. september Utorok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 7:00
30. september Streda: Sv. Heronym, kňaz, učiteľ Cirkvi, spomienka 19:00

spoveď 18:30

18:00

spoveď 17:30

1. október Štvrtok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 7:00
2. október Piatok: Svätých anjelov strážcov, spomienka – PRVÝ PIATOK
19:00

spoveď 18:30

 17:30

spoveď 17:00

3. október Sobota
8:00
4. október Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období 10:30 8:00 9:00