Bohoslužby

Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly s obmedzeným počtom veriacich. Na 15 m2 1 osoba.  SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
2. máj Piata veľkonočná nedeľa
10:30 za veriacich našej farnosti

https://youtu.be/oQF4-WSET_Y

 9:00  8:00
3. máj Pondelok: Sv. Filip a Jakub, apoštoli
19:00spoveď 18:30 18:00spoveď 17:30
4. máj Utorok  7:00  
5. máj Streda 19:00spoveď 18:30 18:00spoveď 17:30  
6. máj Štvrtok  7:00
7. máj Prvý piatok
19:00 spoveď 18:30  17:30
spoveď 17:00
8. máj Sobota  8:00
9. máj

Šiesta veľkonočná nedeľa

10:30za veriacich našej farnosti

https://youtu.be/rMbIA83a-4Y

9:00  8:00