Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica
18. marec
Piata pôstna nedeľa           10:30          14:00 KC 9:15 8:00
19. marec Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 18:30 16:30 17:30
20. marec Utorok
21. marec Streda 18.30  17:30
22. marec Štvrtok 7:00
23. marec Piatok       18:30              18:00 KC – sami  17:30

17:00 KC

17:30 KC
24. marec Sobota  8:00
25. marec Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána
          10:30          14:00 KC 9:15 8:00