Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
25. júl Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období
10:30 8:00 9:00
26. júl Pondelok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
18:00  19:00

spoveď 18:30

27. júl Utorok: Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 8:00
28. júl Streda 19:00  
29. júl Štvrtok: Sv. Marty, spomienka 8:00
30. júl Piatok
 19:00  18:00
31. júl Sobota: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka  8:00
1. august

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

 

9:00

 

8:00 10:30 ODPUST