Bohoslužby

 

SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
15. máj Piata Veľkonočná nedeľa 10:30 9:00 8:00
16. máj Pondelok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza, mučeníka, spomienka 19:00  18:00
17. máj Utorok  7:00
18. máj Streda 19:00
19. máj Štvrtok 7:00
20. máj Piatok 19:00 18:00
21. máj Sobota 8:00
22. máj Šiesta Veľkonočná nedeľa  10:30 9:00 8:00