Bohoslužby

SVINICA
farský kostol
Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
23. február
Siedma nedeľa v Cezročnom období 10:30 9:00 8:00
2. február Pondelok
17:30 18:30
25. február Utorok  7:00
26. február Popolcová streda
18:30 16:30 17:30
27. február Štvrtok
 7:00
28. február Piatok
18:30

18:00 KC

17:00

KC po sv. omši

29. február Sobota
8:00
1. marec Prvá pôstna nedeľa
10:30 8:00
9:00