Bohoslužby

 

  SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
17. september Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období 10:30 8:00 9:00
18. september Pondelok  19:00      
19. september Utorok 7:00      
20. september Streda: Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov, spomienka 19:00 18:00     
21. september Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 7:00      
22. september Piatok 19:00 18:00  
23. september Sobota: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka  8:00
24. september Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období  10:30 8:00 9:00