1. sv. prijímanie 2015

10. mája 2015 bola vo farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Všetky deti sú z filiálky Bidovce, kde nie je katolícky kostol.