Mária – žena nádeje

Horliteľky a členky ružencových bratstiev zo Svinice, Nižnej Kamenice a z Bidoviec sa 27. apríla zúčastnili dekanátneho stretnutia, ktoré organizovalo Dominikánske mariánske centrum v Košiciach. Téma stretnutia bola -  “Mária – žena nádeje”. Prednášateľom bol fr. Alan Dely OP, promótor pre ruženec na Slovensku. Nechýbala poločná modlitba ruženca, sv. omša, diskusia aj obed. Bolo to veľmi príjemne strávené predpoludnie.