Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2015

V nedeľu po sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (7. júna) sa uskutočnil sprievod po obci so Sviatosťou oltárnou. Zvláštnosťou je, že tento sprievod sa uskutočnil po viac ako 65 rokoch. Počas socializmu bol vonkajší manifest viery zakázaný a nepodarilo sa ho naplno uskutočniť ani v novodobej histórii. Nasledujúce fotografie sú dobovým dokumentom viery veriacich. Bol veľmi horúci deň, preto mnohých odradilo putovanie až do slávnostného spevu Te Deum (Teba, Bože, chválime). Napriek tomu je znakom viery v tomto morálne devastovanom čase.