Obetovanie Pána 2017

Na sviatok Obetovania Pána, 2. februára 2017, sa vo farskom Kostole Božského Srdca vo Svinici, predstavili farskému spoločenstvu deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.