Obrad Vzkriesenia

V novodobej 25 ročnej histórii sa po prvýkrát konal eucharistický sprievod v obci z príležitosti obradu Vzkriesenia. Zúčastnilo sa ho asi 40 veriacich. Touto formou katolícka cirkev vyjadruje, že Kristus prišiel pozvať k spáse všetkých ľudí, nielen veriacich.