Odpust Nižná Kamenica

V Nižnej Kamenici 28. júla 2013 slávil za prítomnosti veriacich prvú odpustovú slávnosť z príležitosti sv. Anny novoustanovený farár Matej Babčák.