Odpustová slávnosť Nižná Kamenica 2014

Po minuloročnej skúsenosti s púťou sa dalo predpokladať, že bude aspoň toľko účastníkov púte, ako minulý rok. Napriek tomu, sa jej zúčastnili len traja, vrátane pána farára, ktorý niesol procesiový kríž (viď fotodokumentácia). Možno odradilo horúce počasie, dážď, ktorý spôsobil rozbahnený terén. V každom prípade, nepochopenie významu púte. Vekom starší si spomínajú na púte, ale mládež im nerozumie. Niekto by si mohol položiť otázku: „Má význam v tomto smere sa namáhať?“ Osobne si myslím, že áno. Je potrebné objaviť túto hodnotu, lebo súvisí s naším životom. Aj pozvánka zúčastniť sa trojkilometrového pochodu, modliac sa pri tom sv. ruženec, súvisí s vierou.

Pred slávnosťou v Kaplnke sv. Anny účastníkov privítali prvoprijímajúce deti.

Zvon symbolicky naznačuje Boží hlas, ktorému je schopný porozumieť iba veriaci človek a zároveň upozorňuje na duchovnú hluchotu.