Odpustová slávnosť v Kostole Božského Srdca Ježišovho vo Svinici

Slávnostnú sv.omšu celebroval a v kázni sa prihovoril PaedDr. JCLic.Vincent Burda, farár v Sedliskách