Polnočná pobožnosť na Silvestra vo farskom kostole