Požehnanie adventných vencov 2021 a rúcha vo Svinici