Ružencová záhrada

Ruženčiari v Ružencovej záhrade na sviatok Ružencovej Panny Márie

Ružencové bratstvá zo Svinice, z Nižnej Kamenice a z Bidoviec putovali do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej na sviatok Ružencovej Panny Márie – 7. októbra 2017 spolu so správcom farnosti, Matejom Babčákom. Cestou tam sa zastavili v Kostole sv. Joachima a Anny v Šarišských Bohdanovciach.

V Ružencovej záhrade nechýbala modlitba posvätného ruženca, po ktorej nasledovala sv. omša a uctenie si relikvie bl. Bartolomeja Longa.

Bolo to príjemné sviatočné popoludnie v oáze ticha a s modlitbou na perách. Panna Mária Ružencová, oroduj za nás!