Stretnutie mladých so Svätým Otcom Františkom na Lokomotíve v Košiciach 14.9.2021