Veľkonočné trojdnie vo Svinici 2018

Veriaci zo Svinice, ale aj z filiálok Bidovce, Nižná Kamenica, Vyšná Kamenica, Košický Klečenov a Borda sa spoločne stretávali na slávení Veľkonočného trojdnia vo farskom kostole. Spolu s pánom farárom, Jánom Stankom, prežívali obrady, ktoré sú spojené s utrpením, ukrižovaním a vzkriesením nášho Pána.