Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Všetkých Vás srdečne pozývame na ODPUSTovú slávnosť sv. Anny v kaplnke v Nižnej Kamenici budúcu nedeľu 1.8.2021. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. JCLic Pavol Bačišin, farár v Slanci.
 • Spoveď pred odpustom v Nižnej Kamenici v pondelok pred sv. omšou od 18:30 hod.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

 

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 18.7., je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu, 18.7.. bude zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dňa  27.6. sa konala zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – Svinica 156€, Nižná Kamenica 156€, Bidovce 60€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

DÁVID BRESTOVIČ, syn rodičov Jaroslava a Daniely, rod. Štovčíková,

nar. v Košiciach, bývajúci v Bidovciach

a ERIKA ŠMELKOVÁ, dcéra rodičov Dušana a Tatiany, rod. Filická

nar. v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Hnilci

Ohlášky vyhlásiť: 4.7., 11.7.,18.7.2021

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 27.6., sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Zajtra, 28.6., bude v našej farnosti denná diecézna poklona, adorácia začne na poludnie a bude do sv. omše. Nájdime si všetci aspoň trocha času a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • V piatok detská sv. omša, po sv. omši nácvik v kostole.
 • V sobotu o 9:00 prvá sv. spoveď detí (s pobožnosťou), potom spoveď pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov
 • V nedeľu prvé sväté prijímanie….

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 20.6., je zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 27.6., bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165.  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • V piatok detská sv. omša, stretnutie detí o 18:30 hod. na fare … po sv. omši nácvik v kostole.

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

 • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • V piatok vo Svinici sv. omša za účasti detí, po nej stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Prvé sv. prijímanie plánujeme na 4. júla.
 • Budúcu nedeľu bude júnová zbierka na kostol.

 

Desiata nedeľa v Cezročnom období

 • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Ohlášky…
 • Dekanátne kňazské rekolekcie budú 7.6.2021 v Ruskove o 9.00 hod.
 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho budúcu nedeľu 13.6. o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach.
 • Spoveď pred odpustom v piatok pred sv. omšou.

Najsvätejšej Trojice

 • Z technických dôvodov priame prenosy na YouTube pozastavené…. (- zlyhala technika)
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • V piatok vo Svinici sv. omša za účasti detí, po nej stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Prvé sv. prijímanie plánujeme na 4. júla.
 • Ohlášky…
 • “Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!”

Zoslanie Ducha Svätého

 • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
 • Skúšobné prenosy sv. omší v nedeľu na YouTube, kanál farnost svinica
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
 • Nedeľné zbierky tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do devätnástej hodiny.
 • V piatok vo Svinici sv. omša za účasti detí, po nej stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Prvé sv. prijímanie plánujeme na 4. júla.
 • Ohlášky…