24. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka vo všetkých chrámoch, aj v našom, na Rádio Lumen. Za milodary vopred ďakujeme!

Ružencové bratstvo pozýva svojich členov a záujemcov na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2017 (sobota), na sviatok Ružencovej Panny Márie. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii do 1. októbra 2017 (nedeľa).

Jesenné kántrové dni sú v stredu, v piatok a v sobotu.

 

 

23. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) popoludní o 14. 30 hod. bude stretnutie na farskom úrade v pastoračnej miestnosti za účelom spomienok na prázdniny a dovolenku.

Vo štvrtok ozdobme na verejnosti kríž zažatou sviecou a kvetmi.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na RÁDIO LUMEN. Pán Boh zaplať za milodary!

22. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) popoludní o 14. 00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca spojená s výmenou tajomstiev, požehnanie devocionálii (ružencov…) vo farskom kostole. 

V piatok pozývame na sv. omšu zvlášť členov RUŽENCOVÉHO BRATSTVA..

17. nedeľa v Cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci – 14.00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca spojená s adoráciou pred Sviatosťou oltárnou a výmenou ružencových tajomstiev vo Svinici. Pozývame nielen mariánskych ctiteľov, ale aj ostatných.

Nasledujúcu nedeľu bude vo Svinici zbierka na potreby kostola. Pán Boh zaplať za milodary!

 

16. nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

-  v utorok a v piatok od 17.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 17.00 (gr.kat.)

Nižná Kamenica

- v utorok  od 17.30 hod (gr.kat.), v stredu od 16.00 hod (rim.kat.)

Bidovce

- vo štvrtok od 16.45 hod.

2. august (streda) - Porciunculy je príležitosť získať plnomocné odpustky vo farských chrámoch a katedrále. Podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš), Vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu.