30. nedeľa v Cezročnom období

Dušičková pobožnosť na cintorínoch 1. novembra (streda):

Košický Klečenov 14. 00 hod.

Borda: 14.30 hod.

Nižná Kamenica: 15.00 hod.

Bidovce 15.30 hod.

Dušičková pobožnosť na cintoríne  vo Svinici 2. novembra (štvrtok) po večernej sv. omši.

Panychída na cintorínoch

Nižná Kamenica: 1. novembra o 13. 00 hod.

Svinica: 1. novembra o 14. 00 hod.

Sv. spoveď:

Bidovce: 31.10. (utorok) o 18.00 hod.

Nižná Kamenica: 2.11. (štvrtok) o 16.00 hod. (rim.kat.) a 3.11. (piatok) o 15.30 hod. (gr.kat.)

Svinica: 31.10. (utorok) o 17.00 hod. (gr.kat.) a 3. 11. (piatok) o 17.00 hod. (rim.kat.)

26. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) o 14.30 hod. vo Svinici bude výmena ružencových tajomstiev, požehnanie a modlitba sv. ruženca.

V sobotu pred rannou sv. omšou bude modlitba sv. ruženca.

Sv. spoveď pred 1. piatkom

Svinica

V utorok od 17.00 hod. (gr.kat.) a v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

V stredu od 16.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 17.30 hod. (gr.kat.)

Oznam pre pútnikov

V sobotu (7.10.2017) bude odchod autobusu do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej takto:

10.00 hod. z Nižnej Kamenice z dolnej autobusovej zastávky,

10.10 hod.z autobusovej zastávky v Bidovciach,

10.15 hod. od kríža vo Svinici .

Ak by mal ešte niekto záujem, môže sa prihlásiť u pani kostolníčok.

 

24. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka vo všetkých chrámoch, aj v našom, na Rádio Lumen. Za milodary vopred ďakujeme!

Ružencové bratstvo pozýva svojich členov a záujemcov na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2017 (sobota), na sviatok Ružencovej Panny Márie. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii do 1. októbra 2017 (nedeľa).

Jesenné kántrové dni sú v stredu, v piatok a v sobotu.

 

 

23. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) popoludní o 14. 30 hod. bude stretnutie na farskom úrade v pastoračnej miestnosti za účelom spomienok na prázdniny a dovolenku.

Vo štvrtok ozdobme na verejnosti kríž zažatou sviecou a kvetmi.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na RÁDIO LUMEN. Pán Boh zaplať za milodary!