Piata veľkonočná nedeľa

 • Dnes 19.5. je májová zbierka na kostol.
 • V sobotu 25. mája sa pri Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE. Stretnutie sa začne svätou omšou, po ktorej sa môžu miništranti tešiť na rozhovor s otcom biskupom, Mons. Marekom Forgáčom, tombolu, súťaže, guľáš a prekvapenie. Prihlasovanie skupín miništrantov je na www.premladez.sk. Príďte v športovom oblečení.

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 • V stredu dekanátne rekolekcie v Košických Olšanoch, o 9:00 hod. – sv. omša v kostole s formulárom : Za upevnenie rodín
 • Katechéza prvoprijímajúcich v piatok vo Svinici, účasť nutná
 • V sobotu 1. sv. spoveď detí o 9:30 hod., po nich aj spoveď pre rodičov…, potom nácvik
 • Dnes 12.5. zbierka na kňazský seminár
 • Dnes 12.5. je Deň matiek
 • Budúcu nedeľu 19.5. májová zbierka na kostol
 • 18. mája 2019 vo Vysokej nad Uhom šiesta pútnická sobota

Tretia veľkonočná nedeľa

 • Budúcu nedeľu -  12.5. bude v Bidovciach odpust o 10:30 hod., slávnostný celebrant a kazateľ bude dp. Peter Kuriško
 • Katechéza prvoprijímajúcich  – v piatok, účasť nutná
 • 12.5. zbierka na kňazský seminár

 

 

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 • Gréckokatolíci – Nižná Kamenica: utorok 18.30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia, Svinica: štvrtok 18:00 spoveď, 19:00 liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok 11:00 hod.
 • Krakow –  Púť rádia Lumen: odchod autobusu v noci z piatka na sobotu: Svinica 00:30 hod., Nižná Kamenica 00:45 hod., Bidovce 00:50 hod.
 • od 1. mája sa modlime májovú pobožnosť pred sv. omšou…
 • v piatok detská sv. omša s katechézou vo Svinici

Veľkonočná nedeľa

V sobotu 4.5. 2019 sa uskutoční 15. rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova  https://www.lumen.sk/aktualita/s-radiom-lumen-na-put-do-krakova.html – záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii – meno (a r. č. kvôli cestovnému poisteniu), doprava a poistenie 20€, odchod v piatok 3.5. 2019 pred polnocou, návrat v sobotu vo večerných hodinách

Kvetná nedeľa

 • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 14.4. Košický Klečenov -13:00 hod., Bidovce -14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica -14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica -15:00 hod. (štyria kňazi)
 • Dnes 14.4. aprílová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • V pondelok denná farská adorácia vo Svinici 13:00 – 20:00, rozpis na výveske
 • Spoveď chorých v utorok dopoludnia (okrem tých, čo boli na prvý piatok), prosím nahlásiť dnes v sakristii presnú adresu.
 • Na Zelený štvrtok 18. 4. 2019 budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých.
 • Na Veľký piatok pripomínam posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do obradu vzkriesenia.
 • Adorácia pri Božom hrobe na Veľký piatok po obradoch do 20:00 hod., na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 19:00 hod. – rozpis (prerušenie poklony 15:00 hod.-16:30 hod.),
 • Požehnanie jedál na Bielu sobotu popoludní: Svinica 15:00 hod., Nižná Kamenica 15:30 hod., Bidovce 16:00 hod.
 • V sobotu 4.5. 2019 sa uskutoční 15. rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova  https://www.lumen.sk/aktualita/s-radiom-lumen-na-put-do-krakova.html – záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii – meno (a r. č. kvôli cestovnému poisteniu), doprava a poistenie 20€, odchod v piatok 3.5. 2019 pred polnocou, návrat v sobotu vo večerných hodinách

Piata pôstna nedeľa

 • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 14.4. Košický Klečenov -13:00 hod., Bidovce -14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica -14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica -15:00 hod. (štyria kňazi)
 • Gr. kat.:  spoveď v sobotu o 14:0 hod., o 15:00 hod. liturgia
 • Budúcu nedeľu – 14.4. aprílová zbierka na kostol. Darcom vopred Pán Boh zaplať!
 • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje). + katechéza
 • Na Kvetnú nedeľu požehnanie čerstvých zelených ratolestí (nie sušené natrhané pred mesiacom!!!) a spomienka Pánovho vstupu do Jeruzalema.

Štvrtá pôstna nedeľa

 • Gr.katolíci: Nižná Kamenica v utorok 18.30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia;  Svinica vo štvrtok 18:00 hod.  spoveď, 19:00 hod. liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok o 11:00 hod.
 • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
 • V pondelok 8. apríla 2019 o 18.00 hod. bude v Košickej katedrále svätá omša za zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a bude vysielaná Rádiom Lumen. Povzbudzujeme k účasti hlavne príbuzných zosnulých, ktorí týmto spôsobom pomohli druhým ako aj tých, ktorým takí ľudia zlepšili či zachránili život.

Tretia pôstna nedeľa

 • Dnes – 24.3. je zbierka na kostol… Darcom Pán Boh zaplať!
 • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
 • Zmena času: v noci zo soboty 30.3. na nedeľu 31.3. posúvame čas o hodinu dopredu (na letný).

Druhá pôstna nedeľa

 • Budúcu nedeľu – 24.3. je zbierka na kostol… Darcom Pán Boh zaplať!
 • Pripomínam krížové cesty v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).