Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Modlitba pápeža Františka k misijnému mesiacu 2019

 • Dnes, 13.10., vo Svinici a v Nižnej Kamenici októbrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 20.10, MISIJNÁ NEDEĽA -  zbierka na misie.
 • Októbrová pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!
 • Na kostol darovali: z krstu Agnesy Márie Filipovej 50€; zo svadby Patrika a Patrície Dutkových 50€. Darcom nech Pán Boh vynahradí svojou milosťou a požehnaním!
 • V piatok 18.10. sa zapojme do modlitieb za jednotu a pokoj „Milión detí sa modlí ruženec“
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok, 18.10. Začneme o 18:30 hod.  spoločne sv. ružencom, potom sv. omša….
 • V stredu budú kňazské  rekolekcie  dekanátu  Košice – Východ,  Kostoľany nad Hornádom

 

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu – 13.10. bude októbrová zbierka na kostol. Vopred Pán Boh zaplať!
 • Októbrová pobožnosť  – pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!
 • Na kostol darovali: Júlia Urbanová 50€; zo svadby Langových 100€.  Darcom nech Pán Boh vynahradí svojou milosťou a požehnaním!

 

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

 • Spovedanie chorých bude v piatok o 10:00 hod.
 • 5. – 6. 10. : Arcidiecézna púť k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Program na výveske
 • Októbrová pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!
 • Minulú nedeľu sa vo Svinici pri zbierke na kostol vyzbieralo 460€. Z pohrebu + Stanislava Mašlara darovali na kostol 100€; bohuznáma 50€. Všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí!
 • Gr.katolíci: Nižná Kamenica: v utorok o 18.30 hod. spoveď, o 19:00 hod.  liturgia, Svinica:  vo štvrtok o 18:00 hod. spoveď, o 19:00 hod. liturgia
 • Birmovanci budú mať prvé stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne o 19:00 hod. sv. omšou a po nej stretko….

 

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 22.9., je septembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých “Volanie na Otca”, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29.9.2019 o 17:00 hod. v Kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu Košickú arcidiecézu.

Program stretnutie:

17:00 – 17:30 – modlitba chvál

17:30 – 18:00 – slovo/katechéza

18:00 – 19:00 modlitba chvál, moderovaná adorácia, eucharistické požehnanie

 • v sakristii si môžete zakúpiť magnetky a tašky s logom Národného pochodu za život

 

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 15.9., sa koná zbierka na rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať.
 • Z pohrebu + Jolany Mitrovej z Nižnej Kamenice obetovali na kostol 50€. Pán Boh zaplať!
 • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni – poďakovanie za úrodu.
 • Budúcu nedeľu, 22.9. , sa bude konať zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.
 • Podporme osobnou účasťou Národný pochod za život v nedeľu, 22. septembra! Popri rôznych formách dopravy môžete využiť aj autobus, ktorý objednávajú košické farnosti.  Program cesty: 05:00 odchod z Košíc; 09:00 sv. omša v partnerskej farnosti sv. Alžbety vo Zvolene; 13:00 účasť na Národnom pochode za život; 17:00 odchod z Bratislavy. Vďaka štedrým sponzorom je tento spôsob dopravy ZDARMA. Registrácia (meno, bydlisko, telefón): v sakristii ešte dnes

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu – 15.9. sa bude konať zbierka na rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať.
 • Podporme osobnou účasťou Národný pochod za život v nedeľu, 22. septembra! Popri rôznych formách dopravy môžete využiť aj autobus, ktorý objednávajú košické farnosti.  Program cesty: 05:00 hod. odchod z Košíc; 09:00 hod.  sv. omša v partnerskej Farnosti sv. Alžbety vo Zvolene; 13:00 hod. účasť na Národnom pochode za život; 17:00 hod. odchod z Bratislavy. Vďaka štedrým sponzorom je tento spôsob dopravy ZDARMA.  Registrácia (meno, bydlisko, telefón): v sakristii

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

 • Spoveď chorých – v piatok o 10:00 hod.
 •  V sobotu 7.9. v katedrále v Košiciach slávnosť 400 rokov Košických mučeníkov, 9:00 hod. fatimská pobožnosť, 10:00 hod. slávnostná sv. omša.
 • Gr.katolíci: – v Nižnej Kamenici v utorok o 18.30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia, vo Svinici vo štvrtok o 18:00 hod. spoveď, 19:00 liturgia

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu – 1.9. bude počas sv. omše požehnanie školských tašiek a budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre žiakov a pedagógov pred začiatkom školského roka.
 • V Nižnej Kamenici bude budúcu nedeľu výmena ružencových tajomstiev po sv. omši a pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca.
 • Ohlášky
 • 1.septembra 2019 oslávime 1. výročie blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty.
  Pozývame Vás, ako aj vašich farníkov, v tento deň do jej rodiska – do Vysokej nad Uhom, kde je v Kostole Sedembolestnej Panny Márie uložený relikviár bl.Anky.
  Slávnosť začne modlitbou sv. ruženca o 9:30 hod., eucharistickým slávením o 10:30 hod., ktoré bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup a popoludňajším programom od 13:00 hod. do 15:00 hod. V ňom zaznejú svedectvá, piesne, modlitby a v závere Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Kvôli organizačnému zabezpečeniu prosíme farnosti, spoločenstvá a organizované skupiny, aby sa vopred prihlásili cez stránku annakolesarova.sk, kde nájdu formulár.