Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes 17.10. je októbrová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na MISIE.
 • Synoda… Viac info na www.synoda.sk
 • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
 • Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame všetkých ľudí, aby si v čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu bude októbrová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
 • Posol Božského Srdca na r. 2022 ….8,50€ v sakristii, prihlásiť sa čo najskôr.
 • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať čo najskôr v sakristii.
 • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
 • Katolícke modlitebné Rádio Mária v Košiciach 107,7 MHz a v Prešove 107,5 MHz. Aj na  www.radiomaria.sk
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

 • Charitatívna zbierka pre Kubu – vyzbieralo sa vo Svinici  190€, v Nižnej Kamenici 95€, v Bidovciach 115€. Darcom Pán Boh zaplať!.
 • Posol Božského Srdca na r. 2022 ….8,50€ v sakristii, prihlásiť sa čo najskôr.
 • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať čo najskôr v sakristii.
 • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
 • Katolícke modlitebné Rádio Mária v Košiciach 107,7 MHz a v Prešove 107,5 MHz. Aj na  www.radiomaria.sk
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes je charitatívna zbierka pre Kubu .
 • Posol Božského Srdca na r.2022 …. 8,50€ v sakristii
 • Pútnik svätovojtešský….
 • Spoveď chorých v piatok dopoludnia
 • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať do konca septembra v sakristii.
 • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
 • Katolícke modlitebné Rádio Mária si môžete naladiť vo vašom rádiu v Košiciach na frekvencii 107,7 MHz a v Prešove na frekvencii 107,5 MHz. Zaodejte sa do modlitby, spoznajte vieru Cirkvi prostredníctvom katechéz a odpovede na otázky osobného rozvoja. Bližšie informácie nájdete na  www.radiomaria.sk
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes je zbierka na rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu bude charitatívna zbierka pre Kubu.
 • Posol Božského Srdca na rok 2022 …. 8,50€ v sakristii.
 • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať do konca septembra v sakristii. Prihlášku nájdete na našej stránke v záložke SVIATOSTI.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Naším cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.  Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Dnes je zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu zbierka na rádio Lumen
 • Posol Božského Srdca na rok 2022 …. predplatné 8,50€ v sakristii
 • Pozor!!! V stredu na slávnosť zmena času sv. omší – aby sme mohli sledovať priamy prenos zo Šaštína …
 • Stretnutie so Svätým Otcom ….. v utorok

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za milodary!
 • Na stretnutie so Sv. Otcom je potrebné sa zaregistrovať a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

Registrácia je rozšírená aj pre testovaných všetkých vekových kategórií.

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory, sa na podujatiach na Lokomotíve i na Luníku IX môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa zaregistrujú cez určený link na stránke www.navstevapapeza.sk a po obdŕžaní a vytlačení vstupenky sa pri označenom vstupe pre OTP (na Lokomotíve to bude vstup č. 1 do areálu) preukážu buď platným negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Link na prihlasovanie OTP bude podľa dohody s registračným portálom spustený v nedeľu, 5.9.2021 o 24:00 hod. Testy je potrebné absolvovať ešte pred príchodom na podujatie. Upozorňujeme, že každý účastník sa musí registrovať. Viac informácií na tkkbs: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003

 

 

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

 • Spoveď chorých v piatok dopoludnia
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Záujem o stretnutie so Sv. Otcom, prosím, nahlásiť v sakristii. Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať, a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

 

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

 • Ďakujem chlapom za brigádu vo farskom kostole…
 • Dnes je zbierka na kostol… darcom Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Záujem o stretnutie so Sv. Otcom, prosím, nahlásiť v sakristii. Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
 • Došlo k zmene účtu filiálky Bidovce, nové číslo účtu je: SK76 0900 0000 0051 8250 2898

 

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

 • Ďakujem chlapom za brigádu vo farskom kostole…
 • Zbierka na kostol bude budúcu nedeľu … darcom Pán Boh zaplať!
 • Dovolenka…. počas dovolenky zastupuje v súrnych prípadoch dp. farár z Keceroviec
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.