Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Anny, budúcu nedeľu 28.7. o 10:30 v kaplnke v Nižnej Kamenici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Aurel Halajčík, farár v Košiciach – Svätej rodiny
 • Jubilujúci manželia Jarinkovičoví darovali na kostol 50 €, Pán Boh zaplať!
 • Ohlášky N. Kamenica…

 

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Ohlášky – Nižná Kamenica
 • Dnes 14.7. je júlová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
 • Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 20.7.2019 vo Vysokej nad Uhom s nasledovným programom:

15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z Kongregácie Milosrdných sestier svätého Vincenta – satmárok z Pavloviec nad Uhom

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Čemerné

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Trstené pri Hornáde s p. farárom Jozefom Mrúzom.

18.00 – Sv. omša – hlavným celebrantom a kazateľom bude PhLic. Mgr. Ján Švec- Babov, p. dekan zo Sobraniec.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

Viac na:

https://annakolesarova.sk/putnicke-soboty/

alebo na Facebooku: https://www.facebook.com/AnkaKolesarovaMucenickaCistoty/

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

 • Spoveď chorých v piatok 13:00 hod.
 • Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.

 

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 

 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu 30.6. o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Peter Kuriško
 • Dnes, 23.6., je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Darcom Pán Boh zaplať!
 • V piatok máme vo farnosti adoráciu od 12:00 hod. do sv. omše … (vo Svinici a v Nižnej Kamenici)
 • Te Deum v piatok pri sv. omši….
 • Spoveď pred odpustom v piatok