22. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) popoludní o 14. 00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca spojená s výmenou tajomstiev, požehnanie devocionálii (ružencov…) vo farskom kostole. 

V piatok pozývame na sv. omšu zvlášť členov RUŽENCOVÉHO BRATSTVA..

17. nedeľa v Cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci – 14.00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca spojená s adoráciou pred Sviatosťou oltárnou a výmenou ružencových tajomstiev vo Svinici. Pozývame nielen mariánskych ctiteľov, ale aj ostatných.

Nasledujúcu nedeľu bude vo Svinici zbierka na potreby kostola. Pán Boh zaplať za milodary!

 

16. nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

-  v utorok a v piatok od 17.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 17.00 (gr.kat.)

Nižná Kamenica

- v utorok  od 17.30 hod (gr.kat.), v stredu od 16.00 hod (rim.kat.)

Bidovce

- vo štvrtok od 16.45 hod.

2. august (streda) - Porciunculy je príležitosť získať plnomocné odpustky vo farských chrámoch a katedrále. Podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš), Vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu.

 

13. nedeľa v Cezročnom období

Je koniec školského roka. Pozývam mládež a deti ku sviatosti zmierenia! Rodičia, povzbuďte školopovinnú mládež! Naučte sa prehodnocovať svoj život.

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

-  v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

- v stredu od 7.30 hod (rim.kat.), vo štvrtok  od 17.00 hod (gr.kat.)

Bidovce

- vo štvrtok od 16.45 hod.

 

12. nedeľa v Cezročnom období

Kto má ešte záujem zúčastniť sa Fatimskej soboty v Obišovciach 1. júla 2017, nech sa nahlási na t.č. 0907 864 941. Program je na výveske. Odchod autobusu je v sobotu o 7.00 hod. z Nižnej Kamenice z dolnej autobusovej zastávky, následne sa zastaví v Bidovciach na autobusovej zastávke a nakoniec pri kríži vo Svinici. Kto môže, nech si prinesie “pútnickú” stoličku. Je Rok Fatimskej Panny Márie. Je vhodné vykonať si aspoň takúto minipúť.

Na sviatok svätých Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary!