26. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) o 14.30 hod. vo Svinici bude výmena ružencových tajomstiev, požehnanie a modlitba sv. ruženca.

V sobotu pred rannou sv. omšou bude modlitba sv. ruženca.

Sv. spoveď pred 1. piatkom

Svinica

V utorok od 17.00 hod. (gr.kat.) a v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

V stredu od 16.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 17.30 hod. (gr.kat.)

Oznam pre pútnikov

V sobotu (7.10.2017) bude odchod autobusu do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej takto:

10.00 hod. z Nižnej Kamenice z dolnej autobusovej zastávky,

10.10 hod.z autobusovej zastávky v Bidovciach,

10.15 hod. od kríža vo Svinici .

Ak by mal ešte niekto záujem, môže sa prihlásiť u pani kostolníčok.

 

24. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka vo všetkých chrámoch, aj v našom, na Rádio Lumen. Za milodary vopred ďakujeme!

Ružencové bratstvo pozýva svojich členov a záujemcov na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2017 (sobota), na sviatok Ružencovej Panny Márie. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii do 1. októbra 2017 (nedeľa).

Jesenné kántrové dni sú v stredu, v piatok a v sobotu.

 

 

23. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) popoludní o 14. 30 hod. bude stretnutie na farskom úrade v pastoračnej miestnosti za účelom spomienok na prázdniny a dovolenku.

Vo štvrtok ozdobme na verejnosti kríž zažatou sviecou a kvetmi.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na RÁDIO LUMEN. Pán Boh zaplať za milodary!

22. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) popoludní o 14. 00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca spojená s výmenou tajomstiev, požehnanie devocionálii (ružencov…) vo farskom kostole. 

V piatok pozývame na sv. omšu zvlášť členov RUŽENCOVÉHO BRATSTVA..