13. nedeľa v Cezročnom období

Je koniec školského roka. Pozývam mládež a deti ku sviatosti zmierenia! Rodičia, povzbuďte školopovinnú mládež! Naučte sa prehodnocovať svoj život.

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

-  v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

- v stredu od 7.30 hod (rim.kat.), vo štvrtok  od 17.00 hod (gr.kat.)

Bidovce

- vo štvrtok od 16.45 hod.

 

12. nedeľa v Cezročnom období

Kto má ešte záujem zúčastniť sa Fatimskej soboty v Obišovciach 1. júla 2017, nech sa nahlási na t.č. 0907 864 941. Program je na výveske. Odchod autobusu je v sobotu o 7.00 hod. z Nižnej Kamenice z dolnej autobusovej zastávky, následne sa zastaví v Bidovciach na autobusovej zastávke a nakoniec pri kríži vo Svinici. Kto môže, nech si prinesie “pútnickú” stoličku. Je Rok Fatimskej Panny Márie. Je vhodné vykonať si aspoň takúto minipúť.

Na sviatok svätých Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary!

11. nedeľa v Cezročnom období

Kto má záujem zúčastniť sa  na Fatimskej sobote (1.07. ) v Obišovciach, nech sa nahlási v sakristii. Program je na výveske.

V stredu bude slúžiť o 18. hod. sv. omšu vo Svinici dp. Pavel Bujňák, novokňaz.

V utorok a stredu bude vo Svinici putovná socha Panny Márie Fatimskej. O 17. hod. bude modlitba sv. ruženca

V stredu sa začne triduum (trojdnie) pred odpustovou slávnosťou vo farskom kostole.

Najsvätejšej Trojice

Kto má záujem zúčastniť sa na Fatimskej sobote v Obišovciach, nech sa nahlási v sakristii. Program je na výveske.

Nasledujúcu nedeľu pozývame ctiteľov Božského Srdca na farský úrad o 14. 00 hod. Porozprávame sa, ako účinkuje v našej farnosti Bratstvo Božského Srdca.

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa: o 14. 00 hod. stretnutie ružencového bratstva, spoločná modlitba, výmena tajomstiev a požehnanie so Sviatosťou oltárnou vo Svinici

Nedeľa: o 15.00 hod. stretnutie ružencového bratstva, spoločná modlitba, výmena tajomstiev, voľby horliteľov

Birmovanci na preskúšanie prídu v pondelok (5.6.2017) na farský úrad po sv. omši.

7. veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na masmédiá. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

- v utorok  od 16.30 hod. (gr.kat.), v stredu a v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

- v stredu od 16.00 hod (rim.kat.), vo štvrtok  od 17.30 hod (gr.kat.)

Bidovce

- vo štvrtok od 16.45 hod.

V Nižnej Kamenici bude v sobotu (3.6.2017) o 18.00 hod.  stretnutie členov Ružencového bratstva, modlitba sv. ruženca a výmena ružencových tajomstiev.

6. veľkonočná nedeľa

V soboru ráno o 8.00 hod. je sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí.

Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá (Rádio Lumen a TV Lux). Pán Boh zaplať za milodary!

Pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni.

4. veľkonočná nedeľa

Dnes (7.mája) je  stretnutie bratstva sv. ruženca o 14. 00 hod. vo Svinici.

V máji sú vo Svinici aj v Nižnej Kamenici loretánske litánie o 18.00 hod.

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary!

3. veľkonočná nedeľa

Dnes (30.04) je  stretnutie bratstva sv. ruženca o 14. 00 hod. v Nižnej Kamenici.

Od prvého mája vo Svinici budú Loretánske litánie o 18.00 hod. a v Nižnej Kamenici o 17.00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

- v utorok  od 17.00 hod. (gr.kat.), v stredu a v piatok od 17.00 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

- v pondelok od 16.00 hod (rim.kat.), vo štvrtok  od 17.30 hod (gr.kat.)

Bidovce

- vo štvrtok od 16.30 hod.