Najsvätejšej Trojice

 • Ohlášky…
 • Procesia na sviatok Božieho Tela a Krvi (štvrtok) po sv. omši vo Svinici.
 • Sv. spoveď: vo Svinici v stredu a v piatok od 18:15 hod. (rim.kat.) v utorok od 17:30 hod. (gr.kat.), v Bidovciach v pondelok od 17:30 hod. a v Nižnej Kamenici v pondelok od 18:15 hod. a v piatok od 17:00 hod (rim.kat.),  v stredu od 17:00 hod. (gr.kat.)

 

 

Zoslanie Ducha Svätého

 • Ohlášky….
 • „Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.ska v bezplatnom časopise ACN.“

 

Siedma veľkonočná nedeľa

 • V stredu budú dekanátne rekolekcie, o 9.00 hod. – sv. omša v Kostole Sv. Rodiny (Košice – Furča)
 • Dnes – 13.5.  je prvé sv. prijímanie
 • Dnes – 13.5.  zbierka na katolícke masmédiá. Darcom Pán Boh zaplať!

Piata veľkonočná nedeľa

 • V Bidovciach v utorok 1.5. po sv. omši stretnutie ohľadom kostola…
 • Nižná Kamenica – 1.5. výmena tajomstiev sv. ruženca o 18:00 hod.
 • Krakow –  púť Rádia Lumen: Odchod autobusu v piatok (4.5.) – Svinica 23:45 hod., Nižná Kamenica 24:00 hod., Bidovce 00:05 hod.
 • od 1. mája sa modlime MÁJOVÚ POBOŽNOSŤ pred sv. omšou…
 • spoveď pred prvým piatkom: Svinica  - streda a piatok 18:15 hod., Bidovce – utorok 18:15 hod., Nižná Kamenica  – streda a piatok 17:00 hod.,
 •  Gr.kat.: Svinica utorok 17:30 hod. spoveď, 18:30 hod. liturgia, Nižná Kamenica štvrtok 17:00 hod. spoveď, 17:30 hod. liturgia
 • Zbierky: Boží hrob 205 €, na potreby kostola 15.4. – 240 €, na seminár 22.4. – Svinica – 185 €, Nižná Kamenica – 112 €, Bidovce – 75 €. Všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí svojím požehnaním

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 • Na prvý piatok spoveď chorých od 9:00 hod.
 • V sobotu 5.5. sa uskutoční 14.rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova – záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii – meno a dátum narodenia (resp. r. č.), doprava a poistenie 20€, odchod v piatok 4.5. pred polnocou, návrat v sobotu vo večerných hodinách.
 • Stretnutie členov RB a výmena tajomstiev bude v Nižnej Kamenici v sobotu (7.4.) o 18:00 hod.

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

 • Spoveď pred Veľkou nocou: (dnes) 25.3. Košický Klečenov – 14:00, Bidovce – 15:00 (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 15:00 (dvaja kňazi), Svinica – 16:00 (štyria kňazi)
 • Na Zelený štvrtok 29. marca 2018 budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých
 • na Veľký piatok pôst a zdržanlivosť od mäsa
 • poklona pri Božom hrobe – piatok do 21:00, sobota od 8:00 do 19:00 – rozpis (prerušenie poklony 15-16:00),
 • požehnanie jedál na Bielu sobotu – Svinica 15:00, Nižná Kamenica 16:00, Bidovce 16:30.
 • Dňa 18.3. sa uskutočnila zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom Svinica 175€, N. Kamenica 85€. Pán Boh zaplať za milodar!
 • V sobotu 5.5. sa uskutoční 14.rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova – záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii – meno a dátum narodenia (resp. r. č.), doprava a poistenie 20€, odchod v piatok 4.5. pred polnocou, návrat v sobotu vo večerných hodinách.