Prvá pôstna nedeľa

 • Koncert pre Ukrajinu
 • Dnes (1. pôstna nedeľa) je zbierka na charitu... Darcom Pán Boh zaplať!
 • V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, obsah – príprava na pokánie a činorodá láska.
 • V piatok a v nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu za pokoj a mier vo svete. Modlime sa a prinášajme obety za pokoj a mier!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Od 1.3. je odvolaný dišpenz od sv. omší v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 plagát na výveske.
 • Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity do 31.03.2022
 • V sobotu 7. mája 2022 bude v Obišovciach prvá diecézna fatimská sobota o 9.00 hod. Pozývame všetkých…. plagát na výveske.

Milí bratia a sestry,

keďže v úsilí o pomoc utečencom z Ukrajiny je najakútnejšia potreba dôstojného a trvalejšieho ubytovania rodín, prosíme o informácie a koordináciu ponuky a dopytu.
Preposielame vám dva formuláre.

Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z Ukrajiny: ubytovanie pre utečencov, do druhého bude možné zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje.

Mons. Bernard Bober

arcibiskup – metropolita

 

 

 

 

Ôsma nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 27.2., vo Svinici 13:30 – 15:00 fašiangová adorácia
 • Na popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
 • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
 • V piatok pozývame všetky prvoprijímajúce deti na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, po nej bude krátka katechéza. Účasť nutná!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Od 1.3. je odvolaný dišpenz od sv. omší v nedeľu a prikázaný sviatok.

 Bratia a sestry,

v ťažkej atmosfére, ktorá sa nás v týchto dňoch priamo dotýka pri pohľade na našich bratov a sestry na Ukrajine, vás chcem, okrem iného, poprosiť o pomoc pri osvete a šírení informácií o možnosti nahlásiť voľné ubytovacie kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny cez registračný portál, ktorý pripravila Katolícka cirkev na Slovensku pod gesciou Slovenskej katolíckej charity. Prosím vás, ak máte ( alebo viete o niekom, kto má k dispozícii) voľné kapacity na ubytovanie ukrajinských utečencov, dajte to prosím vedieť cez centrálny register. V spolupráci s civilnými zložkami štátu sa budeme snažiť o konkrétnu pomoc v tejto neľahkej situácii.

Otvorme si srdce a hľadajme spolu možnosti. Pozvite ľudí k modlitbe za Ukrajinu, hlavne na popolcovú stredu. Ak by bolo podľa vás vhodné, a to hlavne v prihraničných farnostiach, urobiť potravinovú či finančnú zbierku, môžete tak urobiť a distribuovať pomoc.

S pozdravom a modlitbou za pokoj

+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

I. Registrácia ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

 

Siedma nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 20.2., februárová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

 

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu bude februárová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
 • Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.

Košická arcidiecéza ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte letecky v termíne 28. – 30. apríl 2022.

V cene 550,- eur je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, duchovný doprovod, sprievodca.

Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

Piata nedeľa v Cezročnom období

 • V piatok je 30. svetový deň chorých, Pomazanie chorých v piatok pri sv. omši v Nižnej Kamenici a vo Svinici, v stredu v Bidovciach.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.:  055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

 

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Spoveď chorých v piatok dopoludnia.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V RÍME

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:

Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com, tel. 0911/487341.

JOZEF MIHAĽ

 

 

 

Druhá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 16.1.2022,  je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 23.1.2022, bude januárová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

KRST KRISTA PÁNA

 • Budúcu nedeľu bude zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Druhá nedeľa po narodení Pána

 • Požehnanie príbytkov 6.1. popoludní.
 • Na slávnosť Zjavenia Pána požehnanie vody.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202,  účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu.