Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

V piatok vo farskom kostole bude sv. spoveď od 17. hod. a pri sv. omši požehnanie trojkráľovej vody.

Požehnanie trojkráľovej vody bude vo všetkých kostoloch našej farnosti počas sv. omší v sobotu – Zjavenie Pána.

Kto má záujem o požehnanie domu na sviatok Zjavenia Pána – Troch Kráľov, nech sa nahlási na farskom t.č.055/69 65 202 vo štvrtok od 15.00 – 17.00 hod. alebo po sv. omšiach v sakristii.

Druhá adventná nedeľa

Spovedanie pred Vianocami bude v nasledujúcu nedeľu  – Tretia adventná nedeľa

Košický Klečenov od 14.30 hod.

Nižná Kamenica od 15.00 hod.

Bidovce od 16.00 hod.

Svinica od 17. 00 hod.

Vo Svinici bude v  sobotu od 14 . hod. spovedať gréckokatolícky pán farár. Po sv. spovedi bude liturgia.

Spovedanie počas týždňa

Nižná Kamenica 15 minút pred sv. omšou v stredu

Svinica od 17.00 hod. v piatok

 

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

Dnes, nedeľa, bude  vo farskom kostole adorácia po sv. omši.

Dnes je zbierka na Dobročinné ciele. Zbierka je vyhlásená Arcibiskupským úradom v Košiciach. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie pred 1. piatkom

Svinica

utorok od 17.00 hod, (gr.kat.), piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

streda od 16.00 hod. (rim.kat.), štvrtok od 16.00 hod. (gr.kat.)

Bidovce

štvrtok od 16.45 hod.

Na budúcu nedeľu je 1. adventná nedeľa a zároveň zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za milodary!

Kto má záujem, budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov.

30. nedeľa v Cezročnom období

Dušičková pobožnosť na cintorínoch 1. novembra (streda):

Košický Klečenov 14. 00 hod.

Borda: 14.30 hod.

Nižná Kamenica: 15.00 hod.

Bidovce 15.30 hod.

Dušičková pobožnosť na cintoríne  vo Svinici 2. novembra (štvrtok) po večernej sv. omši.

Panychída na cintorínoch

Nižná Kamenica: 1. novembra o 13. 00 hod.

Svinica: 1. novembra o 14. 00 hod.

Sv. spoveď:

Bidovce: 31.10. (utorok) o 18.00 hod.

Nižná Kamenica: 2.11. (štvrtok) o 16.00 hod. (rim.kat.) a 3.11. (piatok) o 15.30 hod. (gr.kat.)

Svinica: 31.10. (utorok) o 17.00 hod. (gr.kat.) a 3. 11. (piatok) o 17.00 hod. (rim.kat.)