Štvrtá pôstna nedeľa

 • Dnes, 19.3.2023, je marcová zbierka na kostol a na energie (bohužiaľ,  faktúry za elektrinu a plyn nám stúpli päťnásobne). Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 26.3. 2023, bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom... darcom Pán Boh zaplať!
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… ,po ňom o 18:00 hod. krížová cesta a sv. omša v kostole.
 • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice. Účasť potrebná!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Náš web  http://farnostsvinica.sk/
 • V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný…..

Tretia pôstna nedeľa

 • Budúcu nedeľu, 19.3.2023, bude marcová zbierka na kostol a na energie (bohužiaľ,  faktúry za elektrinu a plyn nám stúpli päťnásobne). Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… ,po ňom o 18:00 hod. krížová cesta a sv. omša v kostole.
 • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice. Účasť potrebná!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Druhá pôstna nedeľa

 • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice. (Na fare stretko nebude)
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Prvá pôstna nedeľa

 • Dnes, 26.2.2023, je jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00;18:30 liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:00;18:30 liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, bude krátka katechéza. Účasť nutná! (na fare stretko nebude)
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Piata nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 19.2., februárová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Dnes, 19.2., Svinica 13:30 hod. – 15:00 hod. fašiangová adorácia (odpustky)
 • Na Popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
 • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
 • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom krížová cesta a sv. omša v kostole
 • V piatok pozývame všetky prvoprijimajúce deti na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, bude krátka katechéza. Účasť nutná!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Piata nedeľa v Cezročnom období

EKUMENICKÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ ZA JEDNOTU KRESŤANOV od 6.2.2023 do 11.2.2023

         Dátum

          

         Deň

         Čas

         Miesto

         Kazateľ

         Téma

         6.2.2023

Pondelok

         18.00

         Vyšná Kamenica

         Evanjelický chrám

          

         Ján Ducár

         Učte sa robiť, čo je dobré…

         7.2.2023

         Utorok

         18.00

         Košický Klečenov

         Gréckokatolícky chrám

         Ján Hruška

         Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších… mne ste urobili

         8.2.2023

         Streda

         18.00

         Svinica Reformovaný chrám

          

         Jákob Sélesz

         Zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť…

         9.2.2023

         Štvrtok

         18.00

         Bidovce

         Reformovaný chrám

         Ján Stanko

         Presadzovať právo…

         10.2.2023

         Piatok

         18.00

         Svinica

         Rímskokatolícky chrám

         Marianna Sláviková

         To, čo je teraz, nemusí byť…

 

 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: BAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 17:30 hod. spoveď; 18:00 hod. liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na sv. omšu v piatok 18:30 hod. vo Svinici, po nej stretko v kostole, účasť potrebná
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna, pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny, neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si, že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.

Jaroslav Demko

rektor KU v Ružomberku

Tretia nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 22.1., je januárová zbierka na kostol, za Vaše milodary ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať!
 • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom detská sv. omša 18:30 hod. v kostole
 • Do našej farnosti zavíta súsošie s názvom Misijný pamätník nenarodeným deťom. Prijmeme ho na týždeň, počnúc budúcou nedeľou. Toto umelecké dielo jemným spôsobom otvára vážnu tému bolesti po umelom potrate a pomáha v procese odpustenia a uzdravenia. Bude to príležitosť na obnovu lásky v našich rodinách. Pri sv. omši vo Svinici o 10:30 hod. sa nám prihovorí o. Dušan Škurla, diecézny koordinátor pre apoštolát ochrany života.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Druhá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 15.1., je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 22.1., bude januárová zbierka na kostol, za Vaše milodary ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!