Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

 • Minulú nedeľu, 11.9., bola septembrová zbierka na kostol, vo Svinici sa nazbieralo 630€, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Dnes, 18.9., je zbierka na Rádio Lumen, za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
 • Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni, obsah – poďakovanie za úrodu….
 • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • http://farnostsvinica.sk/

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 11.9., bude septembrová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 18.9., bude zbierka na Rádio Lumen, za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
 • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • http://farnostsvinica.sk/
 • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že do konca septembra treba doniesť prihlášku na 1. sv. prijímanie. Stiahnuť si ju môžete na našej stránke: http://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

 • Budúcu nedeľu – 11.9. bude septembrová zbierka na kostol, za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
 • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • http://farnostsvinica.sk/

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

 • Gr. kat.:  Spoveď vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.;19:00 hod. liturgia, v Nižnej Kamenici v utorok o 18:30 hod. spoveď; 19:00 liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • V nedeľu – 4.9.2022 bude pri všetkých sv. omšiach Veni Sancte a požehnanie školských tašiek
 • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

 

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 21.8., je augustová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!
 • Zajtra – v pondelok 22.8. o 8:00 hod. pozývam a prosím chlapov na brigádu – vypratať kostol….
 • Kvôli rekonštrukcii kostola sv. omše od stredy v týždni budú v pastoračnom centre na fare, v nedeľu v kultúrnom dome
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Deti, mládež,   stretnutie až 12.8. v piatok o 17:00 hod. na fare….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Všetkých Vás srdečne pozývame na ODPUSTovú slávnosť sv. Anny v kaplnke v Nižnej Kamenici budúcu nedeľu 31.7.2022 o 10:30 hod. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Martin Gazdačko, farský vikár v Sečovciach
 • Spoveď pred odpustom v Nižnej Kamenici v utorok pred sv. omšou 17:30 hod.
 • Deti, mládež,  stretnutie v piatok (29.7.)   po sv. omši na fare….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 17.7.2022,  je júlová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Deti, mládež,   stretnutie až (29.7.)   po sv. omši na fare….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.