Sviatosť birmovania

Prihláška na sviatosť birmovania 2020

Milí rodičia budúcich birmovancov,

na sviatosť birmovania na rok 2020 môžete prihlasovať svojich synov a svoje dcéry, ktorí v tomto školskom roku navštevujú siedmy ročník a starších žiakov a študentov, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania.

Prihlášku je potrebné si vytlačiť obojstranne – jedna strana prihláška (musí byť vypísaná celá) a na druhej strane birmovný lístok (zatiaľ nevypisujete).

Vypísanú a potvrdenú prihlášku doneste do sakristie do KONCA SEPTEMBRA 2019.