Sviatosť birmovania

VSTUPNÉ TESTY: V piatok – 15. apríla 2016 o 17. 00 hod. na Farskom úrade vo Svinici.

Témy na vstupný test pred prípravou ku sviatosti birmovania

Poznať modlitby:
Otče náš
Zdravas, Mária
Verím v Boha
Desatoro Božích prikázaní
Pätoro cirkevných prikázaní
Šesť hlavných právd

1. Kde sa narodil Ježiš Kristus a kedy oslavujeme jeho narodeniny?
2. Kto je Ježiš Kristus?
3. Kedy sa narodil Boh?
4. Popíš okolnosti narodenia Ježiša Krista?
5. Kde žil Ježiš Kristus na zemi najdlhšie ?
6. Opíš udalosť v Ježišovom živote, keď mal 12 rokov.
7. Koľko rokov verejne účinkoval Ježiš ?
8. Koľkých apoštolov mal Ježiš a čo znamená slovo apoštol?
9. Vedel Ježiš Kristus čítať a písať? Ak áno, pri akých udalostiach sa to spomína?
10. Čo učil Ježiš ?
11. Jeden z apoštolov ho zradil a druhý ho zaprel. Ako sa volali a aký je rozdiel medzi zradou a zapretím.
12. Kde je Ježiš Kristus pochovaný?
13. Prečo chodíme pravidelne na bohoslužby?
14. Čo je najcennejšie v katolíckom chráme?

Poznámka:

Otázky pri vstupnej previerke môžu znieť aj takto:
V ktorej modlitbe sa spomína smrť, pokušenie, viera v Ducha Svätého?
V ktorej modlitbe sa spomína Pontský Pilát a kto to bol?

 OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Poprázdninové stretnutie birmovancov bude 16. septembra 2016 (piatok) od 16.45 hod. na Farskom úrade vo Svinici.