Zoslanie Ducha Svätého

  • Na kostol darovala rod.Chuchútová, Juhásová 100€, Šimková Božena 50€, Pán Boh zaplať!
  • Spovedanie chorých -  v piatok dopoludnia