Bohoslužby

 

  SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
14. júl Pätnásta nedeľa v Cezročnom období 10:30 8:00 9:00
15. júl Pondelok: Sv. Bonaventúru, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka 7:00
16. júl Utorok 7:00
17. júl Streda: Sv. Andreja- Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka 19:00 18:00  
18. júl Štvrtok 7:00
19. júl Piatok 19:00 18:00
20. júl Sobota 8:00
21. júl Šestnásta nedeľa v Cezročnom období 9:00 8:00 10:30 

ODPUST