Bohoslužby

 

  SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
7. apríl Nedeľa BOŽIEHO      MILOSRDENSTVA  10:30 8:00 9:00
8. apríl Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť 19:00
9. apríl Utorok 7:00
10. apríl Streda 19:00 18:00  
11. apríl Štvrtok: Stanislav, biskup, mučeník, spomienka 7:00
12. apríl Piatok 19:00 18:00  
13. apríl Sobota 8:00
14. apríl Tretia veľkonočná nedeľa 10:30 8:00 9:00