Bohoslužby

 

  SVINICA – farský kostol Bidovce Nižná Kamenica Košický Klečenov
18. február Prvá pôstna nedeľa  

 10:30

 

8:00 9:00
19. február Pondelok
20. február Utorok: 7:00
21. február Streda 18:30 17:30  
22. február Štvrtok: Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok) 7:00
23. február Piatok 18:30 KC

a sv. omša

 

17:30KC po sv. omši  
17. február Sobota 8:00
24. február Druhá pôstna nedeľa 10:30 8:00 9:00