Prvé sväté prijímanie

 

Základné modlitby a otázky sú v učebnici NBV pre 3. ročník „CESTA VIERY“ na str. 100 – 104.   Učebnice zabezpečuje škola, ktorú dieťa navštevuje.

Prihláška na 1.sv. prijímanie

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

vyplnenú prihlášku odovzdajte, prosím, v sakristii do KONCA SEPTEMBRA.