Nižná Kamenica

Oznam pre členov RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

Výmena ružencových tajomstiev je každú prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši. Štyridsať minút pred sv. omšou je modlitba posvätného ruženca.

 

Číslo účtu filiálky Nižná Kamenica

Aj filiálka Nižná Kamenica plánuje výstavbu nového kostola.

Prosíme o modlitby za toto dielo aj o milodary, ktoré môžete posielať na číslo účtu: IBAN SK 14 0900 0000 0051 4680 4231.

Nech Pán bohato odmení Vašu štedrosť. Pán Boh zaplať!