História

Rímskokatolícka farnosť Svinica nemá históriu ani 100 rokov. Založená bola roku 1940. Teda počas Druhej svetovej vojny. Pôvodne patrila do Rímskokatolíckej farnosti Ruskov. Hlavným dôvodom boli nové hranice medzi Maďarskom a Slovenskom, kedy farnosť Ruskov bola pričlenená do Maďarska a Svinica patrila k samostatnému Slovensku.

Do farnosti patria ešte aj filiálky Bidovce, Nižná Kamenica, Vyšná Kamenica, Košický Klečenov a osada Borda. Z toho len v Nižnej Kamenici sa nachádza kaplnka v areáli pánskeho kaštieľa.

Zoznam farárov účinkujúcich vo farnosti Svinica

Štefan Bečaver  1939 – cap. loc.

Štefan Bečaver 1940 – adm – 1945

Ernest Perháč  1945-1952

Jozef Mríz 1952 – 1955

Štefan Klasovský 1955 -1976

Vojtech Juhás 1976 – 1994

Pavol Bačišin 1997 – 2013

Matej Babčák  2013 – február 2018

Ján Stanko marec 2018