Bidovce

Výstavba nového kostola

Súčasťou našej histórie sú udalosti, ktoré vstupujú do nášho života. Históriu má aj obec, farnosť…

Neopakovateľnou chvíľou je príležitosť pričiniť sa o stavbu nového kostola rímskokatolíckej komunity v Bidovciach, ktorá je súčasťou farnosti Svinica. Do roku 1989 veriaci spomínanej komunity navštevovali nedeľné bohoslužby vo farnosti, ktorá je vzdialená 3,5 km. Po príchode slobody sa zrodila myšlienka výstavby kostola, ale dlho sa hľadalo miesto, ktoré by vyhovovalo. Po 27 rokoch takýto priestor prichádza do úvahy. V súčasnosti sa bohoslužby vykonávajú v stiesnenom priestore bývalej administratívnej budovy poľnohospodárskeho družstva na prvom poschodí.

S výstavbou kostola súvisia aj finančné prostriedky. Z tohto dôvodu sa obraciame na veriacich našej farnosti, ale aj tých, ktorí majú vzťah k domovine a sú vzdialení vo svete, aby pomohli podieľať sa na realizácii tejto myšlienky.

Bankový účet filiálky Bidovce je SK76 0900 0000 0051 8250 2898

Boli by sme radi, ak do poznámky uvediete meno darcu, aby sme vás po dokončení diela vedeli pozvať na posviacku kostola.

Aj táto forma je príležitosť prejaviť svoju vieru a lásku k Bohu a blížnym. Prelomme svoju malosť, buďme veľkorysí. V Starom zákone sa dával desiatok z ročného príjmu. V Novom zákone Ježiš Kristus išiel ešte ďalej. Spomeňme si na chudobnú vdovu z evanjelia. Zaiste je to už hrdinstvo, ktorého nie je ochotný každý, ale priblížiť sa k desiatku nie je nad rámec svojich možnosti.

[nggallery id=10]