Milodary

Zbierky v roku 2024

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
14.01.2024 178 95 137
Podporný fond zvonček z nedele zo všetkých sv. omší do 31.01.2024 113
Charita – jar 18.02.2024 315 85 190
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 29.03.-30.03..2024 140  –  –
Kňazský seminár 21.04.2024 196 70 117,50
Masmédiá 12.05.2024
Dobročinné diela Svätého Otca 30.06.2024
Rádio Lumen 15.09.2024
Misie 20.10.2024
Dobročinná zbierka sv. Alžbety Charita – jeseň 17.11.202401.12.2024
Jasličky – prvý deň
25.12.2024

Našu farnosť môžete podporiť milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2023

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
15.01.2023  219,3 €  70 €  134 €
Podporný fond  do 31.01.2023  75,30 €  54,10 €  42,80 €
Charita – jar 26.02.2023  230,50 €  80 €  152 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 07.04.-08.04.2023  –  –
Kňazský seminár 30.04.2023  187 €  90 €  93 €
Masmédiá 21.05.2023  91 €  50 €  105 €
Dobročinné diela Svätého Otca 25.06.2023  130 €  60 €  140 €
Rádio Lumen 17.09.2023 190 € 60 € 143 €
Misie 22.10.2023 190 € 90 € 145 €
Dobročinná zbierka sv. Alžbety Charita – jeseň 19.11.202303.12.2023 175 €194 € 70 €55 € 145 €151 €
Jasličky – prvý deň
25.12.2023 95 € 34 €

Našu farnosť môžete podporiť milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165

Mimoriadna zbierka na pomoc po zemetrasení 29.10.2023: Svinica: 515 €, Bidovce: 250 €, Nižná Kamenica: 265 €

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2022

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
16.01.2022  118 €  60 €  93 €
Charita – jar 06.03.2022  425 €  165 €  175 €
Podporný fond  do 31.01.2022  135,70 €  –  –
Masmédiá 29.05.2022  157,50 €  50 €  119 €
Dobročinné diela Svätého Otca 03.07.2022  178,50 €  55 €  106 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 15.04.-16.04.2022  403€  –  –
Kňazský seminár 08.05.2022  187,50 €  50 €  67,50 €
Misie 23.10.2022  197 €  70 €  137 €
Rádio Lumen 18.09.2022  115,60 €  40 €  113,50 €
Charita – jeseň 27.11.2022  230 €  75 €  145 €
Jasličky – prvý deň
25.12.2022

 

Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine 3.4.2022: Svinica 324 €; Bidovce 90 €; Nižná Kamenica 226 €.

 Našu farnosť môžete podporiť milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2021

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
17.1.2021  –  –  –
Charita – jar 21.2.2021  75 €  –  –
Podporný fond   3.5.2021  107 €  –
Masmédiá 16.5.2021  160 €  105 €  95 €
Dobročinné diela Svätého Otca 4.7.2021  156 €  60 €  156 €
Boží hrob- Veľký piatok a Biela sobota 2.-3.4.2021  180 €  –  –
Kňazský seminár 25.4.2021  145 €  55 €  86 €
Misie 24.10.2021  244 €  135 €  141 €
Rádio Lumen 19.9.2021  156 €  45 €  129 €
Charita – jeseň 28.11.2021  106,20 €  48,80 €  5 €
Jasličky – prvý deň
25.12.2021

Mimoriadna charitatívna zbierka na Kubu 26.10.2021: Svinica 190 €, Nižná Kamenica 95 €, Bidovce 115 €.

Podporiť našu farnosť môžete milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Zbierky v roku 2020

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
29.1.2020  93 €  70 € 101 €
Charita – jar 1.3.2020 194 €  40 €  116 €
Podporný fond – 117,20 €
Masmédiá 24.5.2020 178 €  50 €  178 €
Dobročinné diela Svätého Otca 28.6.2020  105 €  45 €  110 €
Boží hrob 20.9.2020   77 €  70 € 145 €
Kňazský seminár 16.8.2020  180 €   40 €   131 €
Misie 18.10.2020  –
Rádio Lumen  13.12.2020 140 € 35 €  95 €
Charita – jeseň 29.11.2020 247 € 165 €  88 €
Jasličky – prvý deň
25.12.2020  –  –  22 €

Podporiť našu farnosť môžete milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Zbierky v roku 2019

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
20.1.2019  110 € 55 €  120 €
Charita – jar 10.3.2019  172 €  100 €  98 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 19.4.-20.4.2019  213 €  –
Kňazský seminár 12.5.2019 135 €  60 €  89 €
Masmédiá 2.6.2019  115 €  40 €  95 €
Dobročinné diela Svätého Otca 20.6.2019  86 €  60 € 94 €
Rádio Lumen 15.9.2019  141,50 €  50 € 108, 50 €
Misie 20.10.2019  158 € 136 € 111 €
Dobročinná zbierka sv. Alžbety 17.11.2019  133,60€ 55€  101,40
Charita – jeseň 1.12.2019 170€  45€ 105€
Jasličky 25.12.2019  31 €  – 19 €

Podporný fond: 76€

Mimoriadna zbierka po výbuchu plynu v Prešove (29.12.2019): Svinica 600 €, Nižná Kamenica: 272 €, Bidovce: 190 €

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2018

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
21.1.2018  55 €  – 96 €
Charita – jar 18.2.2018  175 €  –  85 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 30.3.-31.3.2018 205 €  –
Kňazský seminár 22.4.2018  185 €  75 €  112 €
Masmédiá 13.5.2018  107 €  30 € 96,50 €
Dobročinné diela Svätého Otca 1.7.2018  128 €  55 €  92 €
Rádio Lumen 16.9.2018  162 €  56 €  97 €
Misie 21.10.2018 130,50 €  100 € 119,50 €
Dobročinná zbierka sv. Alžbety 18.11.2018  –  –
Charita – jeseň 2.12.2018  201 €  85 €  104 €
Jasličky 25.12.2018  50 €  – 40 €
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (18.3.2018) Svinica 175€, Nižná Kamenica 85€
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2017

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pomoc kresťanom po zemetrasení v Taliansku
22.01.2017 100 € 39 € 106 €
Charita – jar 05.03.2017  93 € 75 €  94 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 14.-15.04.2017  191 €
Kňazský seminár 7.05..2017 123 €  33 €  92 €
Masmédiá 28.05.2017  80 €  40 € 125 €
Dobročinné diela Svätého Otca 2.07.2017  60 €  55 €  40 €
Rádio Lumen 17.09.2017 115 €  58 € 107 €
Misie 22.10.2017 100 € 100 € 140 €
Dobročinná zbierka sv. Alžbety 19.11.2017  64 €  90 €  84 €
Charita – jeseň 03.12.2017  75 € 50 € 86 €
Jasličky 25.12.2017  –

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2016

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Pastorácia mládeže / ACM + UPC
24.1.2016  85 €  30 €  55 €
Charita – jar 14.2.2016  110 €  66 € 94 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 25.3.-26.3.2016  183 €  –
Kňazský seminár 17.4.2016  135 €  55 €  88 €
Masmédiá 8.5.2016   83 €  50 € 94,50 €
Dobročinné diela Svätého Otca 3.7.2016   86 €  30 € 84 €
Rádio Lumen 18.9.2016 103 €  41 € 84 €
Misie 23.10.2016  100 €  54 € 128 €
Dobročinná zbierka sv. Alžbety 13.11.2016  –  –
Charita – jeseň 27.11.2016 83 € 40 € 89 €
Jasličky 25.12.2016  22 €  –

MIMORIADNE ZBIERKY: Pre kresťanov v Sýrii: Svinica: 174 €, Nižná Kamenica: 61 € , Bidovce: 40 €

Mimoriadna zbierka pre Ukrajinu: Svinica: 110€, Nižná Kamenica: 76 €, Bidovce: 65 €

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2015

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Na dokončenie ACM a UPC
25.1.2015
Charita – jar 22.2.2015  45 € 60 € 60 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 3.4 – 4.4.2015  –
Kňazský seminár 26.4.2015 110 €  35 €  75 €
Masmédiá 17.5.2015 86 €  47 €  74 €
Dobročinné diela Svätého Otca 5.7.2015
Rádio Lumen 20.9.2015
Misie 18.10.2015  103 €  70 € 96 €
Zachráňme katedrálu 15.11.2015  148 €  30 € 100 €
Charita – jeseň 29.11.2015  110 €  60 €  89 €
Jasličky 25.12.2015  –  –

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Zbierky v roku 2014

výška milodaru
Druh zbierky Dátum zbierky Svinica Bidovce Nižná Kamenica
Katolícka univerzita 26.1.2014 60 €  25 € 55 €
Charita – jar 9.3.2014 62 €  60 € 56 €
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota 18.4 – 19.4.2014  172,60  –  –
Kňazský seminár 11.5.2014 112 €  40 €  66 €
Masmédiá 1.6.2014  36 €  30 €  60 €
Dobročinné diela Svätého Otca 29.6.2014  62,40 €  22 €  50 €
Rádio Lumen 21.9.2014 115 € 45 € 53 €
Misie 19.10.2014  119 € 43 €  100 €
Katechetický fond do 31.10.2014  –
Zachráňme katedrálu 16.11.2014  70 € 40 €  100 €
Charita – jeseň 30.11.2014 108 € 40 € 78 €
Jasličky 25.12.2014  24 €  –  –

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!