Krst

Na prijatie sviatosti krstu treba prihlásiť: potrebné údaje: meno, dátum a miesto narodenia dieťaťa, mená rodičov, ich náboženstvo, miesto bydliska, mená krstných rodičov, ich náboženstvo, doklad o birmovaní a cirkevnom sobáši krstných rodičov  ak sú z inej farnosti (krstný list s poznámkou).

„Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu.“ ( kán. 855 CIC)

Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov… (porov. kán 857 §2 CIC)

Krstný rodič má byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe ktorú má prijať (chodí pravidelne do kostola a pristupuje k sviatostiam)(Pred krstom dieťaťa krstní rodičia (aj rodičia) prisúpia k sv. spovedi) (porov. kán. 874 §1 CIC)