Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 14.7., je júlová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za vaše milodary!
 • Pokyny k púti  do Medžugoria na výveske. Odchod je v nedeľu – 21. júla 2024 o 16:30 hod. zo Svinice, o 16:45 hod. z Bidoviec
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

 • 8. 7. – 13. 7. dovolenka, v súrnom prípade zastupuje vdp. dekan v Ruskove, t. č.: 055 6941428.
 • Na dobročinné diela Svätého Otca sa nazbieralo: Svinica – 146,45€, Bidovce – 75€, Nižná Kamenica – 122€, všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 14.7., bude júlová zbierka na kostol.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 • V piatok, 28.6.2024, máme vo farnosti adoráciu od 12:00 hod. do sv. omše vo Svinici
 • Te Deum v piatok pri sv. omši….
 • Budúcu nedeľu, 30.6.2024, je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 16.6., je júnová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
 • Počas dovolenky v súrnych prípadoch zastupuje vdp. dekan v Ruskove, t. č.: 055 6941428
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Deviata nedeľa v Cezročnom období

 • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu, 18.6.2024  o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici.
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
 • Gr. kat.  spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 17:30 hod.; 18:00 hod. liturgia
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Najsvätejšej Trojice

 • Vyhlásenie KBS k európskym voľbám

„My, katolícki biskupi Slovenska, vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024.

Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho.

Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Prečítajte v nedeľu, 26.05. 2024, pri všetkých svätých omšiach v rámci farských oznamov.

 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Zoslanie Ducha Svätého

 • Dnes,19.5., je májová zbierka na kostol…. Pán Boh zaplať za Váš milodar!
 • Pozývame jubilujúcich manželov na svätú omšu v nedeľu, 9.6.2024 o 15.00 hod., do košickej katedrály. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Prihlásiť sa je možné v sakristii do 26. mája 2024. Za celú farnosť nahlásime jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Siedma veľkonočná nedeľa

 • Dnes, 12.5., zbierka na kňazský seminár
 • Dnes,12.5., je Deň matiek
 • Budúcu nedeľu, 19.5., májová zbierka na kostol
 • V stredu, 15.5.2024, dekanátne rekolekcie v Rozhanovciach. 9:00 hod. sv. omša
 • Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete – 13. máj 2024
 • Katechéza a nácvik prvoprijímajúcich v piatok vo Svinici
 • V sobotu – 1. sv. spoveď detí 9:00, po nich aj spoveď pre rodičov…, potom nácvik
 • Pozývame jubilujúcich manželov na svätú omšu v nedeľu, 9. júna 2024 o 15.00 hod., do košickej katedrály. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Je potrebné prihlásiť sa v sakristii do 26. mája 2024. Za celú farnosť nahlásime jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!