14. nedeľa v Cezročnom období

Svätá spoveď (gr.kat.) vo Svinici v utorok od 17:00 hod.