20. nedeľa v Cezročnom období

Dnes, v nedeľu, je zbierka na opravu farskej budovy. Za štedrosť vopred Pán Boh zaplať!