22. nedeľa v Cezročnom období

Študenti a žiaci, začína sa školský rok. Vykonajte si sv. spoveď na začiatku školského roka. Prázdniny ponúkali príležitosti k pokušeniu.

6. septembra (sobota) bude v Dóme sv. Alžbety sv. omša o 9.30 hod. z príležitosti výročia sv. Košických  mučeníkov

Sv. spoveď:

Svinica: streda a piatok o 17.30 hod.

Nižná Kamenica: utorok o 17.30 hod.

Bidovce: štvrtok o 17.00 hod

Košický Klečenov: utorok o 16.15 hod.; o 16.30 sv. omša

Sv. spoveď gr. kat.:

Svinica: utorok o 17. 30 hod.

Nižná Kamenica: štvrtok o 17.30 hod.

MODLITBOVÁ  REŤAZ  ZA  KŇAZOV

Od 15. septembra do 24. októbra potrvá 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva Modlitby za kňazov (www.mzk.sk), ktorá bude zavŕšená púťou za kňazov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 25. októbra 2014. Reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za kňazov na Slovensku – ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a za požehnanie v ich službe, ako prosba o silu v krízach, za vnútorné uzdravenie, aj za starých a chorých kňazov, za dar nových povolaní, za odpustenie pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili. Kňazov prosíme, aby sa pripojili najmä tým, že odslúžia sv. omše za seba a ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu v danom čase postiť v ľubovoľný deň, ktorý nemusia oznamovať. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Odporúčame modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je vhodné spolu s kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.