Piata pôstna nedeľa

  • Spoveď chorých na prvý piatok predpoludním, iba súrne prípady, a treba telefonicky nahlásiť
  • Sv. omše sú denne vo farskom kostole bez účasti veriacich, ale v duchu sa spájajme v modlitbách, modlime sa i doma krížovú cestu za ochranu pred každým zlom…

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19

„Animat me exemplum multorum“

Oduševňuje ma príklad mnohých našich kňazov, ktorí s veľkým nasadením, cez všetky výdobytky techniky, živo komunikujú so svojimi veriacimi, informujú ich, modlia sa s nimi na diaľku a za všetkých denne slúžia sv. omše za zatvorenými dverami kostolov. Naši ochotní kňazi, s menším či väčším rizikom ohrozenia svojho zdravia, vysluhujú nevyhnutné obrady, akými sú v tomto čase neodkladné krsty a pohreby.

V posledných inštrukciách a odporúčaniach sme informovali o spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia v období epidémie. Situácia sa však každým dňom komplikuje. Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii.

V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak, nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

S požehnaním

+ Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita

Košice 25. marca 2020

 

Viac info na:

https://www.ke-arcidieceza.sk/

https://www.kbs.sk/

 

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Využime aj nosenie rúška na šírenie úcty k životu – keďže biela stužka by na väčšine rúšok nebola viditeľná, nakreslime si na rúško jednoduché srdiečko za život. Môže byť červené, čierne, modré… môže vedľa neho byť nápis „za život“, alebo môže byť len tak osamotené :). Hlavne ale nech je viditeľné, aby sa mohli ľudia pýtať, čo symbolizuje, čo tým chceme povedať. A my budeme môcť nenásilne šíriť úctu k životu. Vďaka Vám za Vaše veľké srdcia.