Piata veľkonočná nedeľa

  • Od pondelka, 19. apríla 2021, je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
  • Skúšobné prenosy sv. omší v nedeľu o 10:30 hod. na YouTube, kanál farnost svinica.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk  tel. č.: 055 6965 202.
  • Nedeľné zbierky tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti:  IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský Kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Budúcu nedeľu, 9.5., bude zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • …májová pobožnosť…
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
  • Pán Boh zaplať za milodar na kostol z pohrebu nebohej Heleny Mihokovej.