10. nedeľa v Cezročnom období

Deviatnik k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu o 18.00 hod. v dňoch, keď nie je sv. omša, inokedy o 17.30 hod. vo farskom kostole.

Nasledujúcu nedeľu je odpustová slávnosť vo Svinici.