Najsvätejšej Trojice

Dnes je zbierka na dokončenie opravy farskej budovy. Pán Boh zaplať!

Spovedanie na PRVÝ PIATOK:

Svinica: utorok – gr.kat. 17.00 hod.        streda a piatok – rím.kat. od 16.30 hod.

Chorým pôjdem domov vyslúžiť sviatosť zmierenia v PRVÝ PIATOK od 9. 00 hod.