12. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na dokončenie farskej budovy. Ochotným prispievateľom nech žehná Pán.

V piatok sv. spoveď študentov na záver školského roka od 17. 00 hod. vo farskom kostole.

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.