13. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary!

Prvopiatkový týždeň: gr-kat. Svinica (utorok) od 17. 00 hod. sv. spoveď

                                            Nižná Kamenica (štvrtok) od 17. 30 hod. sv. spoveď

                                            r. kat. Nižná Kamenica (pondelok) od 16. 30 hod. sv. spoveď

Nasledujúcu nedeľu je sviatok sv. Cyrila a Metoda, zároveň odpustová slávnosť v Levoči z príležitosti Navštívenia Panny Márie.