16. nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

–  v utorok a v piatok od 17.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 17.00 (gr.kat.)

Nižná Kamenica

– v utorok  od 17.30 hod (gr.kat.), v stredu od 16.00 hod (rim.kat.)

Bidovce

– vo štvrtok od 16.45 hod.

2. august (streda) – Porciunculy je príležitosť získať plnomocné odpustky vo farských chrámoch a katedrále. Podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš), Vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu.