17. nedeľa v Cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci – 14.00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca spojená s adoráciou pred Sviatosťou oltárnou a výmenou ružencových tajomstiev vo Svinici. Pozývame nielen mariánskych ctiteľov, ale aj ostatných.

Nasledujúcu nedeľu bude vo Svinici zbierka na potreby kostola. Pán Boh zaplať za milodary!