18. nedeľa v Cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci: O 14. 00 hod. – Litánie ku Krvi Kristovej s požehnaním so Sviatosťou oltárnou vo farskom kostole vo Svinici. Kto má záujem, po pobožnosti je príležitosť dať si požehnať náboženské predmety (devocionálie).

Počas dovolenkového času nezabúdajme na nedeľnú sv. omšu!