17. nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie:

Svinica: streda a piatok od 17.00 hod.

Bidovce: štvrtok od 17.15 hod

Sv. spoveď gr. kat.:

Svinica: utorok od 17. 00 hod.

Nižná Kamenica: štvrtok od 17.00 hod.

2. augusta (sobota) sv. Cirkev nám dáva príležitosť získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok, a to pri príležitosti porciunkuly. Odpustky možno získať už aj v predvečer.