2. nedeľa po narodení Pána

Prvá nedeľa v mesiaci: O 14. 00 hod. bude adorácia a požehnanie so Sviatosťou oltárnou vo farskom kostole. Pol hodiny pred adoráciou spoločná modlitba sv. ruženca.

Číslo bankového účtu filiálky Bidovce v súvislosti so stavbou nového kostola je:

­­16 198 947/5200