Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Nakoľko 1. piatok pripadne na Nový rok, spovedanie chorých bude až o mesiac.

Kto má záujem o sv. spoveď pred 1. piatkom, bude príležitosť v stredu od 16.30 hod. vo farskom kostole.