22. nedeľa v Cezročnom období

Dnes  o 16. 00 hod. v rámci ekumenickej bohoslužby sa uskutoční rozlúčka s kalvínskym farárom Miroslavom Vargom v starom kostole vo Svinici.

Z pohrebu Alžbety Kováčovej bolo venované na kostolné potreby 120 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Nasledujúcu sobotu je v Košickej katedrále Fatimská sobota a slávnosť Košických mučeníkov so začiatkom o 9.30 hod.

Lístky na vlak na 20. september 2015 – POCHOD ZA ŽIVOT si možno zakúpiť na Železničnej stanici v Košiciach. Bližšie informácie na farskom úrade.

Spovedanie        

Svinica

utorok: od 17.00 hod (gr.kat.)

piatok: od 17.00 hod. (rim.kat.)

Bidovce

štvrtok: od 16.45 hod.

Nižná Kamenica

utorok: od 16.00 hod. (rim.kat.)

štvrtok: od 17.30 hod. (gr.kat.)