23. nedeľa v Cezročnom období

Dnes, 1. nedeľa v mesiaci, bude o 14. 00 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou vo farskom kostole.