24. nedeľav Cezročnom období

Na sviatok Povýšenia svätého kríža ozdobme kríže živými kvetmi a zapáľme sviečku pri krížoch v našej farnosti.

Budúcu nedeľu je zbierka na dokončenie farskej budovy. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!