26. nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie        

Svinica

utorok: od 17.00 hod (gr.kat.)

streda, piatok: od 16.45 hod. (rim.kat.)

Bidovce

štvrtok: od 17.15 hod.

Nižná Kamenica

utorok: od 16.00 hod. (rim.kat.)

štvrtok: od 17.30 hod. (gr.kat.)

Od 1. októbra sa začína spoločná modlitba sv. ruženca každý deň vo Svinici o 17.30 hod. a v Nižnej Kamenici od 16. 00 hod. Zvlášť pozývame mariánskych ctiteľov.