27. nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa (prvá nedeľa v mesiaci): 13.30 hod.  sv. ruženec

Vo farskom kostole je každý deň spoločná modlitba sv. ruženca o 17.30 hod. (nedeľa o 13.30 hod.)

V Nižnej Kamenici je každý deň spoločná modlitba o 17. 00 hod., v stredu o 16. 00 hod.