30. nedeľa v Cezročnom období

Dušičková pobožnosť na cintorínoch 1. novembra (streda):

Košický Klečenov 14. 00 hod.

Borda: 14.30 hod.

Nižná Kamenica: 15.00 hod.

Bidovce 15.30 hod.

Dušičková pobožnosť na cintoríne  vo Svinici 2. novembra (štvrtok) po večernej sv. omši.

Panychída na cintorínoch

Nižná Kamenica: 1. novembra o 13. 00 hod.

Svinica: 1. novembra o 14. 00 hod.

Sv. spoveď:

Bidovce: 31.10. (utorok) o 18.00 hod.

Nižná Kamenica: 2.11. (štvrtok) o 16.00 hod. (rim.kat.) a 3.11. (piatok) o 15.30 hod. (gr.kat.)

Svinica: 31.10. (utorok) o 17.00 hod. (gr.kat.) a 3. 11. (piatok) o 17.00 hod. (rim.kat.)